07. marts 2018

Alle landets kommunalpolitikere modtager i år KL's beretning

Digitalisering og ny teknologi, styrkelse af det nære sundhedsvæsen og fokus på at få alle børn og unge godt på vej i livet er blandt de temaer, der har præget den kommunale dagsorden i 2017 sammen med kommunalvalget. På beretning.kl.dk kan du læse KL’s bestyrelses årlige beretning.

Året 2017 stod i det kommunale folkestyres tegn, og kommunalvalget i november viste med en stemmeprocent på hele 70,8 procent, at opbakningen til det lokale demokrati stadig er stor. 98 nye kommunalbestyrelser kunne 1. januar 2018 tage hul på en ny valgperiode, og samtlige kommunalbestyrelsesmedlemmer modtager i år KL's beretning.    

"Det er vigtigt, at netop samspillet med borgerne bliver ét af de temaer, vi bruger tid på i denne valgperiode. Hvordan skal samspillet og det lokale demokrati udvikle sig? Det er helt cen­tralt for, at kommunerne også i fremtiden kan have den solide opbakning og legitimitet bag deres beslutninger. KL vil gerne bidrage og understøtte den debat og erfaringsudveksling mellem jer, så vi sammen kan fortsætte udviklingen af et moderne lokalt folkestyre," skriver KL’s formand Martin Damm og KL’s administrerende direktør Kristian Wendelboe i beretningen.

Her kan man også læse om de store og vigtige opgaver, der venter i den nye valgperiode - blandt andet digitaliseringens betydning for de kommunale velfærdsopgaver, mulighederne for at skabe vækst og arbejdspladser i alle dele af landet, KL's udspil der sætter fokus på, hvordan alle børn og unge kommer godt på vej fra vugge til voksenliv samt arbejdet med udviklingen af det nære sundhedsvæsen.

KL’s beretning er sendt ud til alle kommunalbestyrelsesmedlemmer og til deltagerne på Kommunalpolitisk Topmøde d. 8. og 9. marts i Aalborg. Du finder beretningen her.