21. marts 2018

3 kommuner med i opløbet om Arbejdsmiljøprisen 2018

Arbejdsmiljørådet har nomineret 12 danske arbejdspladser til årets Arbejdsmiljøpris – tre af dem er kommunale arbejdspladser.

Den 11. april uddeles Arbejdsmiljøprisen for 12. gang af Arbejdsmiljørådet. Prisen sætter spot på de gode eksempler og inspirerer til at udvikle arbejdsmiljøet i Danmark.

Der uddeles i alt 4 priser, og i år er der 3 kommuner blandt de 12 nominerede.

"Jeg håber, at de 12 gode eksempler på arbejdsmiljøindsatser, som Arbejdsmiljørådet har nomineret til Arbejdsmiljøprisen 2018, kan være med til at inspirere andre arbejdspladser til at gøre en ekstra indsats for arbejdsmiljøet. De viser os, at alle typer arbejdspladser uanset branche, sektor og størrelse kan opnå mærkbare forbedringer i deres arbejdsmiljø, hvis de arbejder målrettet for det og finder de løsninger, som passer til deres virksomhedskultur og kerneopgave,” siger Lisbeth Lollike, formand for Arbejdsmiljørådet.

Hedensted Kommune nomineret i kategorien Muskel- og skeletpåvirkninger

I Hedensted Kommune har ledere og medarbejdere sammen udviklet Ergonomistafetten, som har fokus på at fremme de ansattes helbred og sundhed. Initiativet skal sikre, at nedslidende løft og arbejdsstillinger forekommer i mindre grad på arbejdspladserne for sundhedsplejere, socialrådgivere, assistenter, pædagoger, dagplejere og konsulenter.

“Ergonomistafetten har været med til at skabe en kulturforandring. Det er nu blevet legalt at gøre hinanden opmærksomme på at bevare de gode vaner,” siger Marianne Berthelsen, chef for læring i Hedensted Kommune.

Silkeborg Kommune nomineret i kategorien Psykisk arbejdsmiljø

På Børnecenter Solbo i Silkeborg Kommune er man gået over til elektronisk registrering af voldsepisoder. Det har mindsket antallet af alvorlige voldsepisoder. Den nye måde at registrere på fremmer desuden personalets trivsel. De ansatte kan nu gå langt mere analytisk og forebyggende til værks i deres pædagogiske arbejde. På centret arbejder man med børn og unge i alderen 0 - 18 år med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne.

“Ved hjælp af elektroniske registreringer af mindre hændelser med vold, trusler og krænkende adfærd i SafetyNet har vi skabt et cirkulært læringsmiljø, hvor medarbejdere, ledelse og arbejdsmiljøgruppe i højere grad – og på en meget nemmere måde – kan analysere de konflikter og den vold, medarbejdere udsættes for,” fortæller faglig koordinator hos Solbo Anna Christina Folmersen.

Vejen Kommune nomineret i kategorien Forandringer og ny teknologi

Det er en stor udfordring at skulle starte et nyt demensafsnit, men på Plejehjemmet Lundtoft i Vejen Kommune blev medarbejderne hurtigt enige om, at den nye udgave af Demensafsnittet Anemonen uden sammenligning skulle gøres til ”det bedste sted at arbejde”.

Der er blevet installeret lys, som følger døgnrytmen i alle demensafsnittets rum, hvilket gør beboerne rolige. Beboerne er blevet udstyret med armbånd, som både åbner døren ind til deres lejlighed og fungerer som alarm, hvis de forlader afdelingen.

Der er installeret en skærm i hver beboers lejlighed. Her står arbejdsopgaverne for hver enkelt beboer. Når medarbejderen har udført opgaverne, sættes der et flueben. På den måde kan alle ansatte på en skærm i fællesrummet få et overblik over, hvilke opgaver der mangler at blive løst.

”De enkelte medarbejdere har ikke længere hver især ansvaret for den enkelte beboer. De er i stedet fælles om at være kontaktperson for alle beboere. Det betyder, at alle medarbejdere kan opdatere de pårørende om beboernes ve og vel. Det er med til at sikre en rolig og tryg hverdag for både beboere og personale,” siger Randi Holdt, social- og sundhedsassistent på Plejehjemmet Lundtoft.

Prisuddeling den 11. april

Ud af de 12 nominerede er 3 kommunale, 3 regionale, 1 statslig og fem private arbejdspladser nomineret til de fire priser.

De fire vindere af Arbejdsmiljøprisen 2018 kåres ved prisuddelingen onsdag den 11. april 2018 på Axelborg i København.

 

YDERLIGERE MATERIALE