31. maj 2018

Vi skal have styr på affaldet

KL og Dansk Affaldsforening slår i fælles debatindlæg fast, at kommunerne leverer varen på affaldsområdet. Og det er fortsat kommunerne, som bør have ansvaret for at håndtere affaldsområdet og nå målene om genanvendelse.

Af Jacob Bjerregaard, formand for KL's Miljø- og Forsyningsudvalg, og Mads Jakobsen, formand for Dansk Affaldssortering

Kommunerne leverer varen på affaldsområdet. De realiserer de miljømål om at sortere 50 procent af borgernes affald til genanvendelse, de fik ansvaret for med den nationale ressourcestrategi i 2014. Det fremgår sort på hvidt af Miljøstyrelsens evaluering, der blev foretaget af Rambøll. For at nå dertil, hvor vi er i dag, har kommunerne lagt sig i selen, rullet nye ordninger og spande ud, investeret i infrastruktur, sorteringsanlæg og samarbejde med erhvervslivet. De har leveret resultater og den udvikling, vi efterspørger som samfund.

Når kommunerne har ansvaret for at løse opgaven og realisere genanvendelsesmålene, skal de også have redskaberne til at forfølge og opnå dem.

Vejen frem er at bygge på – ikke at rive det hele ned. Derfor har vi fra kommunal side lanceret flere forslag og initiativer, der peger mod mere offentligt-privat samarbejde, enklere og bedre sortering og ensartet kommunikation om affald på tværs af landet.

Vi bruger hjertens gerne private leverandører. Det gør vi hver eneste dag. Ca. 8 ud af 10 kroner, som borgerne betaler i affaldsgebyr, går allerede i dag til private virksomheder. Men ret og pligt må følges ad. Hvis man skal slå søm i, må man også have retten til at eje og bruge en hammer. At kunne bygge, eje og drive affaldsanlæg svarer præcist til dette.

At kommunerne opnår miljømæssige resultater skyldes, at de styrer efter politiske mål og ikke kortsigtet økonomi eller simple driftsinteresser. Netop derfor har det fælleskommunale affaldsselskab ARGO kunne sige stop for ”småt og stort brændbart” for at få borgerne til at sortere mere – også selvom de driver et større affaldsenergianlæg ved Roskilde. Det handler ikke om for eller imod affaldsenergi, der er en behandlingsform blandt flere. Det handler om at arbejde for noget – for bedre miljø og cirkulær økonomi.

Problemet er, at affald ikke et ”marked”, som vi kender det. Genbrug er guld i miljømæssig forstand, men miljøgevinsterne koster penge. Derfor betaler kommunerne allerede store summer for at afsætte affaldet – til virksomhederne og til (negative) internationale markedspriser. Virksomhederne kan få alt det affald, de vil. De kan oparbejde det, de kan bruge i nye produkter. Der er ingen grænser.

Udbudstvang risikerer at føre til, at borgernes affald flyder rundt. Uden styring kører det mod den billigste behandling – noget vil som i dag gå til fornuftig behandling i Danmark eller i udlandet, men meget vil flyde mod huller i jorden i udkanten af EU eller nærliggende cementovne. Mængderne er enorme, og incitamenterne til at omgå reglerne tilsvarende. Alternativt skal kommunerne binde sig i kontrakter på 10-20 år. Det kan blive særdeles dyrt for borgerne.

Faktisk har vi dårlige erfaringer med at lægge ansvaret for affaldet i industriens hænder. Størstedelen af affaldsmængderne i Danmark er erhvervsaffald og har været industriens egen opgave i årevis, uden det har skabt resultater. Elektronikaffaldet (WEEE) har industrien fuld kontrol over. Kommunerne - dvs. borgerne - betaler oven i købet for indsamlingen. Alligevel er der intet genbrug, selvom 25 procent af de produkter, vi indsamler, stadig virker og lige så meget nemt kan repareres.

Erfaringerne fra andre lande, der er gået videre ad denne vej - eksempelvis England, er heller ikke videre positive. Faktisk går den internationale udvikling i disse år mod mere kommunal involvering.

Det er netop fordi, de danske kommuner og affaldsselskaber arbejder for de politiske mål, at borgernes affald bliver bragt op af hullerne i jorden, ud af ovnene og op i affaldshierarkiet. Ikke på trods. Tilsyn er fint (den nuværende rollefordeling fungerer i øvrigt udmærket), men er under de givne forudsætninger ikke tilstrækkeligt. Vi samarbejder gerne og bidrage til at skabe udvikling og arbejdspladser. Men når kommunerne har ansvaret og opgaven, skal de også kunne etablere de affaldsanlæg, der skal til, for at løfte den. Det er et sundt princip, vi skal holde fast i.

***

Debatindlægget er bragt på Altinget Forsyning torsdag d. 31. maj 2018.