17. maj 2018

Tid til nationalt løft af psykiatrien i kommuner og regioner

Stadig flere danskere oplever psykiske vanskeligheder og har brug for hjælp og støtte i såvel sygehusregi som kommunerne. KL kommer nu med en række anbefalinger til, hvordan man kan styrke indsatsen, så mennesker med psykiske vanskeligheder kan få en bedre samlet indsats.

Flere danskere lever med psykiske vanskeligheder. Flere får støtte i kommunerne og behandling i den regionale behandlingspsykiatri.

Det er en udvikling, der præger psykiatriområdet i disse år – og som kun ser ud til at eskalere yderligere i de kommende år. KL præsenterer derfor nu et indspil til regeringens kommende nationale psykiatrihandlingsplan med klare anbefalinger til, hvad der skal til for at styrke området.

”En af vor tids helt store udfordringer er det stigende antal mennesker, der lever med psykiske vanskeligheder. Med en ny national psykiatrihandlingsplan er der en enestående mulighed for at løfte den samlede psykiatri og at understøtte en større sammenhæng for borgere med psykiske vanskeligheder. Det kræver en massiv investering i såvel behandlingspsykiatrien som i de kommunale indsatser,” siger Joy Mogensen, formand for KL’s Socialudvalg.

En indsats på to ben

Med indspillet peger KL på, at der er behov for et generelt løft af behandlingsindsatsen. Samtidig skal der ske et massivt økonomisk løft af de kommunale indsatser, så flere kan hjælpes tidligere, og så flere voksne tidligere kan få en virkningsfuld indsats i kommunalt regi.

”En stærk regional psykiatri kombineret med en stærk kommunal indsats er nøglen til at løfte den samlede indsats for borgere med psykiske vanskeligheder. De to sektorer er tæt forbundne, og hvis vi skal give borgerne den bedst mulige indsats, kræver det et bredt løft” siger Joy Mogensen, formand for KL’s Social- og Sundhedsudvalg.

KL anbefaler, at der fra nationalt hold blandt andet afsættes penge til:

 • Udbredelse af socialfaglige akuttilbud i alle kommuner, som kan skabe større tryghed for borgere i krise, samt bedre økonomiske muligheder for at give fleksible og individuelle bostøtteindsatser i socialpsykiatrien
 • Et kompetenceløft til frontpersonalet på børneområdet, i socialpsykiatrien, i den kommunale hjemmesygepleje og på misbrugsområdet samt bedre adgang til psykolog- og familiebehandling i kommunerne for børn, unge og voksne med lettere psykiske vanskeligheder.
 • Større kapacitet i behandlingspsykiatrien.

YDERLIGERE MATERIALE

 • PDF

  KL-indspil: Styrket indsats til mennesker med psykiske vanskeligheder

 • LINK

  Andelen af børn og unge med en psykiatrisk diagnose fordoblet på få år

 • LINK

  Markant flere med psykiske vanskeligheder får hjælp af kommunen