23. maj 2018

Styrket og forenklet erhvervsfremmeindsats

Regeringen og KL har nået en forståelse af, hvordan en styrket og mere enkel erhvervsfremmeindsats med stærk kommunal forankring skal tilrettelægges.