09. maj 2018

Specialskole tilpassede læringsplatform: Vi er blevet skarpere

Den bornholmske specialskole Kildebakken har både tilpasset sin læringsplatform til skolens praksis og omvendt. Nu matcher platformen skolens fag og rutiner, elevplanen er et skarpere værktøj, og fagligheden får ekstra fokus.

"En platform, der passer til os"

Kildebakken er en specialskole og SFO/klub for elever fra 0.-10. klasse i Allinge på Bornholm. Skolens elever er børn med fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser og generelle indlæringsvanskeligheder, hvis udvikling kræver en særlig vidtgående hensyntagen og støtte. Skolen følger Fælles Mål, men tilpasser dem i forhold til de særlige omstændigheder, der kendetegner det enkelte barn. Skolen valgte samme filosofi, da det gjaldt en læringsplatform.

- Jeg har hørt, at andre specialskoler har tænkt, at de ikke kan bruge læringsplatforme , måske fordi man arbejder med særlige aspekter ud over fagene og med anderledes elevplaner. Vi har sagt, at udgangspunktet må være, at vi bruger læringsplatformen som den er, og så arbejder med den på en måde, der passer til os. På sigt kommer det til at lette lærernes arbejde, fortæller afdelingsleder Bibi Arvidsen.

 

Valgte ekstra vejledning

Kildebakken tog fra begyndelsen nogle beslutninger om implementeringen, som lå uden for normen. Skolen valgte tre superbrugere i stedet for en – Bibi Arvidsen og to lærere, der også er tilknyttet skolens pædagogiske læringscenter (PLC) – og tilkøbte fire ekstra dage med konsulenten fra UVData. De ekstra timer gav mulighed for individuel vejledning og lod medarbejderne tage ejerskab over platformen.

- UVData lagde ikke skjul på, at MinUddannelse er designet til almindelige folkeskoler, og at der derfor skulle laves nogle tilpasninger på vores skole, fortæller Bibi Arvidsen.

- Vores konsulent fra UVData sagde, at det, vi skulle til at gøre, var at "hacke" platformen – ikke ændre i systemet, men bruge det på en lidt anderledes måde end den, det umiddelbart var tænkt til.

 

Skolens tilpasninger

Skolens tilpasninger har bl.a. været at oprette særlige fag i platformen – f.eks. er faget "Personlig alsidig social udvikling" oprettet i platformen, så personalet fortsat kan sætte mål for børnene på dette område. Fagene er også navngivet, så de nøjagtigt ligner de fag, eleverne er vant til.

Det er i høj grad skolens PLC, der har båret og stadig bærer implementeringen af læringsplatformen med bl.a. individuel vejledning til den enkelte lærer og udarbejdelse af eksemplariske forløb. Skolens PLC har også truffet beslutninger om en række praktiske forhold, der viste sig undervejs, fx at ensrette farvekoderne for fagene på alle klassetrin.

Samtidig har personalet tilpasset sig platformen. Skolens elevplaner var med Bibi Arvidsens ord "kæmpe værker", der bl.a. omtalte diagnoser. I det første år med platformen brugte skolen et supplerende dokument under Noter i platformen. I år bruger man kun elevplanen i platformen.

- Det er en helt anden elevplan end før, men mere effektiv for os, fordi den genereres ud fra vores øvrige arbejde med eleven, og datasikkerheden er styrket, fordi diagnosestoffet er taget ud og ikke forstyrrer kommunikationen med forældrene i elevplanen. Der er blevet strammet op, siger Bibi Arvidsen.

 

Nyt fagligt fokus for forældrene

Skolen bruger platformen som det, man mødes med forældrene om til skole-hjem-samtalerne, og det var også her, forældrene blev introduceret til den nye elevplan af lærere og pædagoger.

- I forhold til forældrene har platformen betydet et øget fagligt fokus. Og det er generelt tydeligt, at det er læringsmålene, man mødes om – for nogle børn er det bittesmå skridt, og nogle mål nås hurtigt, mens andre tager lang tid, forklarer Bibi Arvidsen.

Eksempler på mål, der ud over Fælles Mål sættes for elever på Kildebakken, er "Jeg skal fortsætte med at tage bussen til Rønne, når min mor alligevel er inde i Rønne" eller "Jeg skal bruge billeder på min iPad til at vise, hvad jeg mener".

 

Ser kollegernes arbejde tydeligere

På Kildebakken anvender SFO'en også læringsplatformen, så lærere og pædagoger bruger alle platformen i hverdagen. Platformen har været med til at gøre kollegernes arbejde tydeligere for den enkelte lærer eller pædagog.

- Der er ingen, der sætter spørgsmålstegn ved, at alle bruger det samme værktøj. Man kan blive inspireret kolleger imellem, spørge om hjælp, se forskellige måder at sætte mål op. Den inspiration, lærere og pædagoger får via læringsplatformen, supplerer det samarbejde, der naturligt er om at sætte læringsmål for eleverne, siger Bibi Arvidsen, og tilføjer:

- Men vi har også hos os fortsat behov for at udvikle brugen af læringsplatformen.