28. maj 2018

Sæt kryds i kalenderen: FGU-træf den 26. september 2018

KL inviterer til FGU-træf den 26. september på Comwell Kolding. Arrangementet sætter fokus på den kommunale ungeindsats og samarbejdsfladerne med de kommende FGU-institutionerne.

Dagen vil blandt andet byde på politisk debat om de politiske målsætninger og dykke ned i hvad der skal til for at sikre godt samarbejde mellem den kommunale ungeindsats og de kommende FGU-institutioner - til gavn for de unge.

Kommuner og uddannelsesinstitutioner står over for en fælles opgave med at realisere den nye uddannelsespolitiske målsætning om, at alle 25-årige skal have gennemført en uddannelse, være i uddannelse eller være i beskæftigelse. Det betyder blandt andet, at der skal findes et fælles sprog og en samarbejdsstruktur om bl.a. uddannelsesplanen og forløbsplanen, målgruppevurdering og kontaktpersonsordningen.
 
Målgruppen er ledere og medarbejdere i den kommende kommunale ungeindsats, herunder UU-vejledere, samt ledere og medarbejdere i de kommende FGU-institutioner.