08. maj 2018

Regulering af lønninger mv. pr. 1. april 2018

Regulering af lønninger mv. pr. 1. april 2018

Sagen

Overenskomstforliget af 28. april 2018 mellem KL og Forhandlingsfællesskabet er først endeligt godkendt af parterne den 6. juni. Lønningerne vil herefter kunne reguleres i overensstemmelse med det indgåede forlig.

1. Regulering af kommunale lønninger inden for Forhandlingsfællesskabet

Forhandlingsfællesskabets bestyrelse tager endelig stilling til, hvorvidt resultatet af fornyelse af aftaler og overenskomster er godkendt den 6. juni 2018.

Lønningerne vil således såfremt forliget godkendes den 6. juni herefter kunne reguleres i overensstemmelse med forliget (jf. pkt. 14 i forliget) for de personalegrupper, hvor organisationerne har godkendt forhandlingsresultatet og dermed fraskrevet sig rettet til at iværksætte kampskridt i forbindelse med overenskomst- og aftaleindgåelsen.

Den generelle lønstigning pr. 1. april 2018 udgør 1,10 pct.

Lønteknisk indebærer den aftalemæssige forhøjelse, at reguleringsprocenten med virkning fra 1. april 2018 i alt forhøjes fra 34,6860 pct. (beregnet af grundsatsen 31/3 2000-niveau) til 36,1675 pct. (beregnet af grundsatsen 31/3 2000-niveau).

Lønninger for ansatte indenfor Sundhedskartellets forhandlingsområde under Forhandlingsfællesskabet har uændret grundbeløbsniveau pr. 1. januar 2006, og har dermed uændret egen procentregulering.

Lønteknisk indebærer den aftalemæssige forhøjelse, at reguleringsprocenten med virkning fra 1. april 2018 for ansatte indenfor Sundhedskartellets forhandlingsområde i alt forhøjes fra 18,1313 pct. (beregnet af grundsatsen 1/1 2006-niveau) til 19,4307 pct. (beregnet af grundsatsen 1/1 2006-niveau).

Lønstigninger som følge af forhandlingerne på de enkelte overenskomstområder frigives, når den enkelte overenskomst/aftale er den lønanvisende myndighed i hænde.

2. Regulering af kommunale tjenestemandspensioner pr. 1. april 2018

Information om regulering af kommunale tjenestemandspensioner pr. 1. april 2018 bliver udsendt på et senere tidspunkt.

3. Regulering af efterindtægt af løn, rådighedsløn og ventepenge

Reguleringsprocenten af

–    efterindtægt af løn,

–    rådighedsløn og

–    ventepenge

skal med virkning fra 1. april 2018 forhøjes til 36,1675 pct. (beregnet af grundsatsen 31/3 2000-niveau).

4. Følgende grupper skal endnu ikke frigives

KL vil den 6. juni udsende information om, hvilke grupper der eventuelt ikke skal have foretaget lønreguleringen.

5. Udsendelse af lønbilag mv.

KL vil snarest udsende lønbilag mv.

Hvis du vil vide mere

Læs mere om overenskomster og aftaler mv. her på KLs hjemmeside, under Arbejdsgiver

Kontaktperson i KL

Giver denne information anledning til yderligere spørgsmål, kan disse rettes til chefkonsulent Frank Hedegaard, Arbejdsgiverpolitisk Center, telefon 3370 3178, eller gerne pr. e-mail frh@kl.dk.

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    Regulering af lønninger pr. 1. april 2018