29. maj 2018

Råderum til at prioritere kommunale investeringer og velfærd

Vismændene viser i deres rapport, at der er råderum i den offentlige økonomi. Det skal bruges på at imødekomme det pres, som kommunerne oplever på velfærdsområderne, siger KL’s formand Jacob Bundsgaard.

Det Økonomiske Råd har tirsdag offentliggjort sin rapport om de økonomiske udsigter for dansk økonomi. Vismændenes fremskrivning viser bl.a., at de offentlige finanser er så holdbare, at det svarer til, at man kan øge udgifterne eller sænke skatterne permanent med godt 20 mia. kr.

”I kommunerne oplever vi et markant og stigende pres på udgifterne bl.a. på grund af flere ældre, flere sundhedsopgaver og flere handicappede og borgere med psykiske vanskeligheder. Det er en mærkbar økonomisk udfordring for kommunerne, som kræver ekstra ressourcer til service og investeringer, hvis vi næste år skal kunne løse opgaverne på samme niveau som hidtil og fremtidssikre velfærden,” siger KL’s formand Jacob Bundsgaard og fortsætter:

”Med vismændenes rapport kan vi se, at der er råderum i den offentlige økonomi til at imødekomme det pres, så vi ikke skal skære i velfærden i kommunerne.”

Mandag offentliggjorde regeringen sin økonomiske redegørelse, som ligeledes viste, at danske økonomi står stærk.

”Jeg har bidt mærke i, at finansministeren selv udtaler, at kernevelfærden skal løftes. Det ser jeg frem til at se resultatet af i årets økonomiforhandlinger,” siger KL’s næstformand Martin Damm.

Behov for en fleksibel budgetlov

I vismandsrapporten peges der også på, at budgetlovens indbyggede ét-årige perspektiv giver en skævvridning, der bl.a. trækker i retning af, at udgiftslofterne ikke udnyttes fuldt ud. Vismændene peger derfor på, at det flerårige perspektiv i udgiftspolitikken bør styrkes, og at det bør tilstræbes, at der sker en reel flerårig udmøntning af udgiftslofterne, hvor der gives bedre muligheder for at flytte midler mellem årene for den enkelte institution.

”Vismændene har helt ret i, at der er behov for en mere fleksibel budgetlov. Den nuværende lov er alt for rigid og begrænser eksempelvis kommunernes muligheder for at iværksætte initiativer, som giver afkast på lidt længere sigt,” siger Martin Damm.