17. maj 2018

Overenskomstforhandlinger med de enkelte fagforbund er nu afsluttet

KL har nu afsluttet alle forhandlinger med de enkelte organisationer om de kommende tre års overenskomster. Der er indgået forlig på alle områder, og nu skal forligene godkendes af lønmodtagerne inden 6. juni.

Store bededag, 27. april, blev der indgået forlig mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om de generelle elementer – som blandt andet lønstigninger – der angår alle godt en halv million lønmodtagere. Siden da har KL forhandlet med de enkelte organisationer om de specifikke overenskomster for alle grupper lige fra de allerstørste grupper som SOSU'er og lærere til mindre grupper som maskinmestre og halinspektører. Og disse forhandlinger er nu afsluttet med forlig på alle områder.

Michael Ziegler, formand for KL's Løn- og Personaleudvalg, glæder sig over, at alle forlig nu er på plads.

"Det har været et langt forløb med intense forhandlinger. Men jeg synes, at resultatet er blevet fornuftigt. Vi har dermed skabt gode rammer for kommunernes løsning af opgaverne de næste tre år. Det er jo dybest set det, som overenskomstforhandlingerne handler om fra KL's synspunkt. Vi skal skabe rammerne for, at kommunerne kan levere den bedst mulige service til borgerne for de penge, vi har til rådighed," siger Michael Ziegler.

Resultater skal godkendes inden 6. juni

De enkelte fagforbund skal nu tage stilling til forligene inden 6. juni. For manges vedkommende sker det via urafstemning blandt medlemmerne, mens andre organisationer har et valgt organ, som beslutter, om resultatet skal godkendes. For KL's vedkommende er det i første omgang bestyrelsen, som tager stilling til overenskomsterne på et møde den 31. maj. Og derefter er det Kommunernes Lønningsnævn, som på et møde først i juni formelt godkender de nye overenskomster.

Hvis overenskomsterne godkendes, gælder de med tilbagevirkende kraft fra 1. april 2018. Hvis nogle lønmodtagergrupper siger nej til den nye overenskomst, kan der udbryde konflikt på det eller de områder fra 11. juni.