16. maj 2018

Økonomisk kompensation ifbm. konsolidering af Plandata.dk

Kommunerne kompenseres med kr. 8,4 mio. i 2018 for konsolidering af data i Plandata.dk.

KL har d. 9. maj 2018 udsendt vedhæftede borgmesterbrev til samtlige kommuner. Af brevet fremgår det, at kommuner i 2018 kompenseres med kr. 8,4 mio. for opgaver ifbm. konsolidering af data i Plandata.dk.

Vær opmærksom på, at Erhvervsstyrelsen har udviklet et digitalt genopretningsværktøj til opgaven. Det er KL's vurdering, at det statslige genopretningsværktøj gør det muligt for kommunerne at løse opgaven inden for den aftalte økonomiske ramme.

Det fremgår samtidig af brevet, at der ikke er aftalt nogen tidsplan for konsolideringsarbejdet. De økonomiske konsekvenser som følge af den fremadrettede registreringsopgave forventes først at blive forhandlet i efteråret 2018.

Du kan læse borgmesterbrevet i dets fulde længde herunder.