17. maj 2018

Minister til kommuner: Lad os blive bedre til at hjælpe unge, som kæmper med psyken

Børne- og socialminister Mai Mercado havde en klar opfordring med til de 1.400 kommunalpolitikere og embedsfolk på KL’s Social- og Sundhedspolitiske Forum: Lad os blive bedre til at hjælpe de unge mennesker, som har psykiske vanskeligheder. Lad os tage fælles ansvar for, at flere får en god start på voksenlivet.

Et centralt tema på årets Social- og Sundhedspolitiske Forum er psykiatri og især, hvordan vi får vendt udviklingen, hvor flere børn, unge og voksne lever med psykiske problemstillinger. KL har bl.a. præsenteret et nyt psykiatriindspil med en række konkrete anbefalinger til regeringens kommende psykiatrihandlingsplan.

Og netop udviklingen på psykiatriområdet – især blandt børn og unge, hvor der på blot 7 år er sket en fordobling i andelen af børn og unge, der har fået en psykiatrisk diagnose fra børnepsykiatrien – var også i fokus, da børne- og socialminister Mai Mercado indtog scenen.

Dybt bekymrende udvikling

Hun henviste til DR3’s programserie ’De perfekte piger’, hvor fire unge piger mødes. De har én afgørende ting til fælles: Tårnhøje forventninger til sig selv. Men forventningerne er med tiden blevet så ekstreme, at hverdagen ikke længere hænger sammen. Hver piges brændende ønske om at være perfekt er blevet til dårligt selvværd og en følelse af ensomhed og ulykkelighed.

”Programserien viser bare toppen af isbjerget. For undersøgelser peger på, at flere og flere børn og unge har psykiske vanskeligheder – også mange andre og mere alvorlige slags end dem i programmerne om ’De perfekte piger’. Det bekymrer mig dybt. Helt alvorligt; det er en af de vigtigste udfordringer, vi står over for i det kommende års tid. Deres liv skal være fyldt med drømme, planer og beslutninger, der får betydning for ens fremtid. Og fyldt med relationer til venner, studiekammerater og kolleger, der senere bliver kernen i ens sociale netværk. Men hvis al ens energi bliver brugt på negative tanker og følelser – hvordan skal det hele så gå?” Sagde ministeren og fortsatte med en klar opfordring til de nye kommunalbestyrelser:

”Lad os blive bedre til at hjælpe de unge mennesker, som kæmper med psyken. Lad os tage fælles ansvar for, at flere får en god start på voksenlivet. Jeg er glad for, at vi er så mange, der allerede tager det her alvorligt – det ses tydeligt på programmet i dag og i KL’s anbefalinger til regeringens psykiatrihandlingsplan. For hvis vi skal blive bedre til at hjælpe, skal vi sætte ind på flere fronter.”

Brug for mere viden om de forskellige behov

Mai Mercado pegede på, at det først og fremmest er vigtigt med mere viden om de unges udfordringer og behov, da de kan være vidt forskellige.

”Nogle har psykiske diagnoser som angst og depression. Men mange har også bare svært ved at håndtere de forventninger, de møder på sociale medier, i skolen eller på jobbet. Vi har altså en stor gruppe af unge, som er psykisk sårbare på forskellige måder og ikke nødvendigvis har glæde af de samme indsatser,” sagde ministeren og fortalte, at Børne- og Socialministeriet netop nu arbejder på at få tegnet et klarere billede af målgrupperne og deres forskellige behov.

Flere med handicap skal i beskæftigelse

Mai Mercado fremhævede endnu en dagsorden, som kommer til at fylde meget i den kommende tid – nemlig mennesker med handicap og deres jobmuligheder. Mange med handicap står i dag uden job, selvom de både kan og vil arbejde. Og selvom kommuner, virksomheder og handicaporganisationer gang på gang har bevist, at det sagtens kan lade sig gøre at få mennesker med handicap i beskæftigelse – endda med stor succes for alle parter.

”Der ligger altså et potentiale, som vi kan indfri gennem en større fælles indsats på tværs af sektorer. Og det arbejde vil beskæftigelsesministeren og jeg bakke op om. Vi har derfor et udspil på vej. Kommunerne spiller en afgørende rolle i den udvikling, som er i gang,” fortalte ministeren.

Grib mulighederne lokalt

Hun fremhævede et eksempel fra Høje-Taastrup Kommune, som indgår i et stærkt partnerskab med erhvervslivet og Danske Handicaporganisationer. Her forpligter kommunen sig på at gøre det let og ubureaukratisk for virksomhederne at ansætte mennesker med handicap. Og virksomhederne kvitterer så ved at forpligte sig på at få flere i job.

”I nye kommunalpolitikere kan gøre en stor forskel. I kan dagsordensætte emnet i jeres udvalg og arbejde for, at flere bliver selvforsørgende. Grib de muligheder,” lød opfordringen.

Uden jer når vi ikke i mål

Endelig var der også ros fra ministeren til kommunerne og den fælles indsats på tværs af kommuner, organisationer og stat.

”På den ene eller den anden måde bidrager vi til, at en masse mennesker kan få en bedre tilværelse. Det skal vi være stolte af. Jeg ved, at mange gør en kæmpe indsats rundt om i kommunerne og i de mange organisationer på socialområdet. Det vil jeg gerne sige tusind tak for. Uden jer kommer vi nemlig ikke nærmere vores fælles mål.”

YDERLIGERE MATERIALE

  • LINK

    Tid til nationalt løft af psykiatrien i kommuner og regioner

  • LINK

    Andelen af børn og unge med en psykiatrisk diagnose fordoblet på få år

  • LINK

    Markant flere med psykiske vanskeligheder får hjælp af kommunen