18. maj 2018

Minister: Det nære sundhedsvæsen er en patient med let forhøjet feber

Planen for det nære sundhedsvæsen er på vej, lød det fra sundhedsministeren på Social- og Sundhedspolitisk Forum. Vi har brug for rammerne og en økonomi, der følger opgaverne, sagde kommunernes repræsentant.

Hvis sundhedsminister Ellen Trane Nørby skal gå stuegang, og patienten er det nære sundhedsvæsen, så er diagnosen klar: let forhøjet feber, forstyrrelser på balancen, problemer med finmotorikken og lidt manglende sammenhæng mellem hoved, hænder og ben.

”Nu er jeg ikke læge, men hvis vi skal behandle det nære sundhedsvæsen, så tror jeg, at det handler om, at vi i fællesskab skal gøre det bedre,” sagde sundhedsministeren, da hun talte på KL’s Social- og Sundhedspolitisk Forum 2018, hvor fredagen startede med et tema om udviklingen af det nære sundhedsvæsen.

Hun pegede på, at behandlingen allerede er sat i gang. Sundhedsstyrelsen er netop nu i gang med at udarbejde den kvalitetsplan, som skal sikre, at der kommer en mere ensartet kvalitet landet over. Ifølge ministeren er kvaliteten alt for uens på tværs af kommunerne, og det skal der rettes op på.

”Nogle joker med, at den plan nok aldrig kommer. Men det gør den. For den er nødvendig. Og garanten for, at vi kommer et skridt videre,” lød det fra ministeren, som desuden kunne fortælle, at regeringen er gået til økonomiforhandlingerne med regionerne med et mål om at få travlheden på sygehusene afløst af en omstilling til det nære sundhedsvæsen, hvor pengene også følger opgaverne.  

Kommunerne tager ingen sygedage

Ministerens tale blev fulgt op af en debat mellem ministeren, Ulla Astman, 1. næstformand Danske Regioner, Christian Freitag, formand for Praktiserende Lægers Organisation (PLO) og Jette Skive, formand for KL’s Sundheds- og Ældreudvalg.

”Jeg bed mærke i, at ministeren sagde, at vi har feber i kommunerne. Til det vil jeg gerne sige, at hvis kommunerne har feber, så går vi ikke hjem og tager en sygedag. Vi knokler med 38 i feber uden at vide, om vi får løn eller har rammerne til det,” lød kommentaren fra Jette Skive, som blev ledsaget af klapsalver fra hele salen.

Hun fortsatte:

”Jeg glæder mig til økonomiforhandlingerne, også dem mellem regeringen og Danske Regioner. For vi har brug for rammer og et kompetenceløft i kommunerne. Jeg ser frem til, at ministeren får fundet nogle penge til kommunerne, så vi kan løse vores opgaver, og så vi ved, hvem der har ansvaret og hvornår. Borgerne er ligeglade med, hvem der løser opgaven, bare den bliver løst.”

Ventetiden værd

Kvalitetsplanen for det nære sundhedsvæsen har været længe undervejs, men ifølge De praktiserende lægers formand Christian Freitag er det værd at vente:

”Vi har ventet i tålmodighed i 10-12 år. Jeg tror stadig på, at ventetiden vil være det værd. Og så skal vi andre, så snart planen kommer, sætte os ned og se på den og se, hvordan vi kan få det til at fungere.”

Både regioner og praktiserende læger er klar til at bistå kommunerne med at skabe en mere ensartet kvalitet over hele landet.

”Der er behov for, at niveauet og kompetencerne i kommunerne bliver løftet. Vi skal være sikre på, at kvaliteten er til stede. Vi hjælper gerne med den specialistrådgivning, vi kan give,” sagde Danske Regioners Ulla Astman.