15. maj 2018

Kommunernes it-arkitekturnetværk deler viden og erfaringer om STS Organisation

100 it-arkitekter og digitaliseringskonsulenter har deltaget i 1. møderunde i Kommunernes it-arkitekturnetværk 2018. Rundens tema var Støttesystemet Organisation, og bød på oplæg fra en række kommuner, leverandører, KL og KOMBIT. Der blev delt viden, succeshistorier, udfordringer og erfaringer med brug af Organisation. Netværksmøderne blev holdt tre forskellige steder i landet; i hhv. Haderslev, Hammel og KL-huset.

STS Organisation, som er et af støttesystemerne i kommunernes digitale infrastruktur, var omdrejningspunktet for oplæg og diskussioner blandt netværksdeltagerne. Produktejeren fra KOMBIT gav status på arbejdet med STS Organisation og KMD præsenterede deltagerne for en demo af brugergrænsefladen. Der var positiv stemning og stor spørgelyst blandt de kommunale deltagere, der spurgte flittigt ind til KMD's præsentation af demo'en. Der viste sig en konsensus om, at KOMBIT i højere grad bør fokusere på at udvide og forbedre de udstillede webservices til STS Organisation, fremfor at øge funktionaliteten i brugergrænsefladen. Det skyldes, at kommunerne var ganske optaget af at undgå flere manuelle arbejdsgange.

OptimumIT præsenterede et inspirationsoplæg med afsæt i STS Organisation, der gennemgik 2 konkrete cases om anvendelsen af STS Organisation. Derefter blev kommunale erfaringer delt igennem cases om anvendelse af lokal rammearkitektur (LORA) i kommuner i samarbejde med Magenta. 

Ved bordene drøftede deltagerne forskellige tilgange til STS Organisation, og hvordan kommunerne kobler STS organisation ind i et kommunalt set-up. Der er ikke én løsning for, hvordan kommunerne gør det. Blandt de deltagende netværkskommuner er der forskellige eksempler på tilgange til valg af tekniske løsninger. Fx har nogle kommuner valgt en IDM løsning (Identity Management) til håndtering af organisation og organisationsdata. Andre kommuner har en mere manuel og simpel løsning med en kobling mellem AD (Active Directory) og økonomisystemet. Andre igen har fx OS2MO som løsning.

Valget af tilgang skal ses i lyset af den enkelte kommunes forretningsmæssige behov, og dermed ift. hvad der giver mening hos den enkelte kommune. Sidst men ikke mindst er det også en overvejelse af, hvilken tilgang til arkitektur, som kommunen ønsker at sigte mod.

Flere af drøftelserne i netværket viser, at det mest vanskelige og komplekse ift. organisation og organisationsdata, handler om det forretningsmæssige. Nemlig, hvordan kommunerne styrer og vedligeholder deres organisationsdata eksempelvis, hvem har beslutningskompetence og mandat til at ændre på "organisationen", hvem må oprette og ændre i organisationsdata, hvordan tegner (modellere) kommunen organisationen mv. Det handler altså i høj grad om dataforvaltning og styring af organisation, for at sikre at kommunens "autoritative" organisationsdata er retvisende og tilgængelige.

De mange perspektiver og input der kom ud af dagens tema kan de deltagende kommuner anvende til at være klar til at drage nytte af STS organisation, sikre valide organisationsdata og indføre klare retningslinjer og processer for styring og håndtering af organisation og organisationsdata.

YDERLIGERE MATERIALE

  • LINK

    Kommunernes It-arkitekturnetværk 2018