24. maj 2018

Kommunerne får nøglerolle i forenklet erhvervsfremmesystem

Regeringen har torsdag indgået en aftale med Dansk Folkeparti om et nyt erhvervsfremmesystem, som tager afsæt i virksomhedernes behov og har kommunerne i en nøglerolle.

"En aftale der for virksomhederne skaber et enklere erhvervsfremmesystem med højere kvalitet. Og en aftale der til virksomhedernes fordel bevarer kommunerne som den lokale indgang til systemet med mulighed for, at kommunale erhvervsråd og erhvervscentre tilbyder erhvervsservice tilpasset lokale behov og prioriteter, herunder 1:1 vejledning. Det er det, vi får med den nye aftale om erhvervsfremmesystemet. Jeg er meget tilfreds med, at regeringen har lyttet til kommunernes ønsker.”

Sådan lyder kommentaren fra KL’s formand Jacob Bundsgaard til en aftale mellem regeringen og Danske Folkeparti om indretningen af fremtidens erhvervsfremmesystem, som er indgået torsdag. Med aftalen reduceres de administrative niveauer fra 3 til 2 - ét decentralt niveau med stærk kommunal forankring og det statslige niveau.

Aftalen kommer i kølvandet på den forståelse, som KL og regeringen indgik onsdag i forbindelse med økonomiforhandlingerne.

Med aftalen er der sat tyk streg under kommunernes nøglerolle over for virksomhederne.

"Der er respekt for kommunernes arbejde med erhvervslivet, og det afspejles i, at kommunerne helt naturligt får en nøglerolle i det nye erhvervsfremmesystem. Som debatten den seneste tid har vist, har der været stor opbakning fra mange virksomheder over hele landet til den kommunale indsats," siger KL’s næstformand Martin Damm.

Økonomisk ramme – kompromisset kunst

Aftalen om det nye erhvervsfremmesystem indebærer, at der vil ske en omprioritering af en del af de kommunale midler fra erhvervsindsatsen til de 7 nye tværkommunale erhvervshuse, den digitale erhvervsfremmeplatform og til borgernær velfærd.

"Regeringen har haft et ønske om at frigøre råderum gennem forenklingen af erhvervsfremmesystemet. For os har det været afgørende, at et eventuelt råderum bliver i kommunerne – og det gør det. Størrelsen på omprioriteringen af de kommunale midler er et udtryk for kompromisset kunst," siger Jacob Bundsgaard.

KL er desuden tilfreds med, at erhvervshuse-aktiviteter fordeles over hele landet, og at den nye Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse forpligtes til at sikre, at midlerne kommer ud i hele Danmark.

Decentral turismefremmeindsats

En del af den netop indgåede aftale handler om, at den kommunale turismefremme i løbet af de kommende år placeres i 15-25 destinationsselskaber.

"De 15-25 destinationsselskaber betyder, at kommunerne sammen kan løfte vores centrale rolle i forhold til udviklingen af stærke og attraktive destinationer i Danmark. Det er glædeligt, at der kommer øremærkede midler til lokale turismeprojekter i destinationsselskaberne under Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse," siger Martin Damm.

YDERLIGERE MATERIALE

  • LINK

    Læs hele aftalen her

  • LINK

    Læs forståelse mellem KL og regeringen om et styrket og forenklet erhvervsfremmesystem