24. maj 2018

KL's høringssvar vedr. ændring af Bygningsreglement 2018

KL forstår ønsket om, at byggeriet for bygningsejeren kan afsluttes helt efter 3 mdr., men ser nogle uheldige mekanismer som følge af forslaget med frist for afslutning af stikprøvekontrol.

KL har afgivet høringssvar vedr. bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18).

Bekendtgørelsen indeholder elementer, der har indflydelse på kommunernes myndighedsarbejde, særligt ift. stikprøvekontrol. Herudover har ændringer vedr. brandkrav indvirkning på beredskabernes redningsarbejde.

KL forstår ønsket om, at byggeriet for bygningsejer kan afsluttes helt efter 3 mdr., men ser nogle uheldige mekanismer. Det skal bemærkes, at uanset stikprøvekontrol er det kommunerne, der er myndighed. Kommunerne er forpligtet til at agere, hvis de bliver opmærksomme på et ulovligt forholdt - også hvis det er flere år efter et byggeri er opført.

Læs høringssvaret i sin fulde længde i PDF nedenfor.

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    KL høringssvar ændring BR18