23. maj 2018

KL's høringssvar til vejledning til bidragsfordeling ved etablering og vedligeholdelse af kystbeskyttelses-foranstaltninger

Det fremgik af ØA'18, at regeringen ville udarbejde vejledende modeller for bidragsfordeling ved store kystbeskyttelsesprojekter. Udkastet til vejledningen foreligger nu, og KL har netop indgivet sit høringssvar.

Værdifulde konkrete eksempler

KL tager i høringssvaret overordnet positivt imod vejledningen. Vejledningen beskriver fint forskellige faser i bidragsfastsættelsen, og levner fornødent plads til et reelt kommunalt skøn. Den indeholder yderst værdifulde konkrete eksempler.

 

Fem elementer bør klargøres

KL peger i høringssvaret på fem elementer, hvor vejledningen bør klargøres inden den offentliggøres. Det handler om:

  • Kommunernes bidrag til kystbeskyttelsesforanstaltninger
  • Udarbejdelsen af den samfundsøkonomiske analyse
  • Vejledning til fast praksis ved bidragsfordeling til spildevandsselskaber og andre forsyningsvirksomheder
  • Anvendelse af spindelvævsmetoden, særligt ved store tværkommunale kystbeskyttelsesprojekter
  • Tinglysning af bidragspligt og omfordeling af bidrag

 

Høringssvaret i sin helhed kan downloades fra bilagsboksen herunder.

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    Høringssvar til vejledning til bidragsfordeling ved etablering og vedligeholdelse af kystbeskyttelsesforanstaltninger