23. maj 2018

KL's høringssvar til udkast til bekendtgørelse om erstatning for skader forårsaget af stormflod og oversvømmelse

KL efterlyser nærmere afklaring af ministerbemyndigelser og foreslår tilføjelsen af en bestemmelser, der skal sikre grundejerens incitament til at sikre sin ejendom.

Bekendtgørelsens omfang

Bekendtgørelsen om erstatning for skader forårsaget af stormflod og oversvømmelse skal konkretisere elementer i den nylige ændring af lov om stormflod og stormfald. KL konstaterer, at der med bekendtgørelsen indføres regler om

  • Hvilke vandløb og søer, samt hvilke skader, der er omfattet,
  • Erstatning for umiddelbart indtrådte skader,
  • Betaling af selvrisiko,
  • Forsikringsselskabernes sagsbehandling og brug af fælles IT-systemer m.v.

 

Afklaring af ministerbemyndigelser

KL efterlyser i høringssvaret nærmere afklaring af to forhold, hvor der i loven er indsat en ministerbemyndigelse. Det drejer sig dels om betingelser for kommuners køb af private grunde, dels om vurdering af, om oversvømmelser fra vandløb og søer er omfattet af oversvømmelsesordningen. Bestemmelserne kan få betydning for kommunernes økonomi og – handlemuligheder i forhold til klimatilpasning.

 

 

Mulighed for nedrivningspåbud

Med reference til henstillinger fra det lovforberedende udvalg, som gennemgik stormflodsordningen og oversvømmelesordningen efterlyser KL i høringssvaret konkrete bestemmelser om kortlægning og undersøgelse. Der er brug for at undersøge kontanterstatningens mulige effekter på incitament til at lade nedrivningsmodne bygninger stå, samt genopførsel af bygninger i særligt udsatte områder.

I denne kontekst foreslår KL en ny bestemmelse, der skal give kommunalbestyrelsen mulighed for hurtigt at udstede et nedrivningspåbud, hvor det vurderes nødvendigt.

 

Høringssvaret i sin helhed kan downloades fra bilagsboksen herunder.

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om erstatning for skader forårsaget af stormflod og oversvømmelse