23. maj 2018

KL's høringssvar til ny bekendtgørelse om visse vandforsyningers net- og informationssystemer (NIS)

KL anbefaler to alternative retninger for bekendtgørelsens præcisering af den kommunale opgave.

Bekendtgørelsens omfang

Bekendtgørelsen om visse vandforsyningers net- og informationssystemer implementerer EU-direktivet om foranstaltninger, der skal sikre et højt fælles sikkerhedsniveau for net- og informationssystemer i hele Unionen. I bekendtgørelsen listes de omfattede vandforsyninger, hvoraf ingen befinder sig i Danmark. Derfor har bekendtgørelsen umiddelbart ingen betydning i Danmark.

 

Den kommunale opgave

Selvom bekendtgørelsen umiddelbart ikke omfatter nogen danske forsyninger, finder KL i høringssvaret det alligevel uheldigt, at bestemmelserne om den kommunale opgave er vagt formulerede. KL anbefaler, at der vælges mellem to klare retninger for bekendtgørelsen.

Enten bør nærmere bestemmelser om kommunernes administration fastsættes ved næste revision af bekendtgørelsen, eller også bør kommunerne allerede nu få et præcist grundlag for administration.

Skal kommunernes opgave allerede nu præciseres, bemærker KL i høringssvaret bl.a., at kommunens rolle i behandlingen af underretningen fra vandforsyningen er uklar.

 

Høringssvaret i sin helhed kan downloades fra bilagsboksen herunder.

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    Høringssvar til NIS-bekendtgørelse