07. maj 2018

KL's høringssvar på forslag til bekendtgørelse om ansøgningspuljen til forsøg med målrettede sociale indsatser i dagtilbud

Socialstyrelsen har den 12. marts 2018 sendt udkast til bekendtgørelse om ansøgningspuljen til forsøg med målrettede sociale indsatser i dagtilbud i høring.