30. maj 2018

KL og KOMBIT's databehandleraftaleskabelon er nu opdateret

Pr. 25. maj 2018 skal kommunerne anvende reglerne i databeskyttelsesforordningen. Og reglerne i persondataloven ophæves. Derfor foreligger KL og KOMBIT´s databehandleraftaleskabelon nu i en opdateret version.

Alene konsekvensrettelser og mindre ordlydsjusteringer

KL og KOMBIT´s databehandleraftaleskabelon foreligger nu i en version 2.0. Skabelonen har fået fjernet de dele af teksten i skabelonen, som omhandlede kravene fra persondataloven. Desuden er skabelonen konsekvensjusteret i forhold til, at databeskyttelsesforordningens regler i stedet finder anvendelse pr. 25. maj.

Efter ønske fra kommuner og leverandører er ordlyden i version 2.0 af skabelonen desuden enkelte steder justeret sådan, at ordlyden fra forordningen er genbrugt. Dette alene for at skabe større genkendelighed i teksten. Kommunerne skal således ikke ændre i de databehandleraftaler, som de har indgået med udgangspunkt i KL og KOMBIT´s skabelon af 3. april 2017 (version 1.0).

KL og KOMBIT vil offentliggøre en engelsk udgave af version 2.0 af databehandleraftaleskabelonen i løbet af juni 2018.

Hent KL og KOMBIT's opdaterede skabelon (word), tilhørende opdaterede kommentarnotat (pdf) og oversigt over ændringer i version 2.0 af skabelon for databehandleraftaler (pdf).

Læs mere om databehandleraftaler her: