18. maj 2018

KL kæmper for strukturfondsmidler på møde med EU-budgetkommissær

KL-udvalgsformand Erik Flyvholm mødtes i dag med EU's budgetkommissær Günther Oettinger. Her argumenterede KL for, hvorfor EU ikke bør skære i midlerne til strukturfondene, som EU-Kommissionens budgetudspil lægger op til.

Der var fint besøg i KL-huset i København i dag, hvor EU’s budgetkommissær og vicepræsident for EU-Kommissionen, tyske Günther Oettinger, var til møde med KL og Danske Regioner. Det vigtigste punkt på dagsordenen var EU-Kommissionens udspil til EU's budget frem til 2027, som blev fremlagt først i maj.

Erik Flyvholm, formand for KL's Internationale Udvalg, repræsenterede KL på mødet.

"Mødet var en rigtig god lejlighed til at gøre Günther Oettinger klogere på, hvorfor de danske kommuner og regioner mener, det er en rigtig dårlig idé at skære i midlerne til EU's strukturfonde, som budgetudspillet desværre lægger op til. Strukturfondsmidlerne bidrager meget positivt til vækst og beskæftigelse i hele Danmark," siger Erik Flyvholm.

Han oplevede, at budgetkommissæren var lydhør over for argumenterne, uden at der naturligvis blev givet nogen løfter på mødet.

"Under alle omstændigheder er det afgørende, at de ledende folk i EU er opmærksomme på, at strukturfondsmidlerne ikke kun er vigtige for de fattigste EU-lande. Strukturfondsmidlerne går i Danmark til projekter, som ofte er innovative og viser nye veje til vækst. Og hvis der ikke er mulighed for at søge om midler fra strukturfondene, vil en del af de projekter ikke blive til noget. Det vil skade både erhvervsliv og borgere. Strukturfondsmidlerne når ud til alle egne af Danmark, og derfor er det vigtigt, at de ikke beskæres," siger Erik Flyvholm.

Dansk regering bør kæmpe for strukturfondsmidler

Det er nu op til EU's medlemslande at forhandle om budgetudspillet og blive enige om det endelige budget, som Europa-Parlamentet derefter skal stemme om. Det er ambitionen, at budgettet skal være på plads i løbet af det kommende år.

Derfor opfordrer Erik Flyvholm også den danske regering til at stå vagt om strukturfondsmidlerne i forhandlingerne, hvor den danske regering på forhånd har meldt ud, at EU's udgifter ikke må stige i den kommende budgetperiode.

"Når budgettet skal strikkes sammen, bør regeringen være opmærksom på den store betydning, som strukturfondsmidlerne spiller for de danske kommuner. Omkring 80 procent af de danske kommuner har deltaget i strukturfondsprojekter, og derfor er det vigtigt, at kommunerne også fremover får mulighed for det. Jeg håber, at regeringen vil kæmpe for, at det også fremover bliver muligt at få EU-udviklingsmidler til at støtte innovative og vækstskabende projekter i Danmark."