04. maj 2018

KL: Havneanbefalinger har forkert kurs

Forslaget om at udvide låneadgang er fornuftig, men en afskaffelse af selvstyrehavnen vil styre mange danske havne i forkert retning.

Det vil betyde afvikling – ikke udvikling, hvis regeringen vælger at følge anbefalingerne i rapporten fra ekspertudvalget om havneloven, som i dag blev offentliggjort. Det siger Jacob Bjerregaard, formand for KL's Miljø- og Forsyningsudvalg.

"Jeg er tilfreds med forslaget om at udvide låneadgangen i Kommunekredit til også at gælde for aktieselskabshavne. Men når det er sagt, så er det helt uforståeligt, hvis man vælger at afskaffe selvstyrehavnen. Det er en velfungerende organisationsform, som mange steder er en motor for vækst og udvikling. Jeg forstår ikke, at man har behov for at afskaffe noget, som fungerer og som sikrer bæredygtig og langsigtet udvikling i mange havne og dermed kommuner, siger Jacob Bjerregaard.

KL har ikke været repræsenteret i udvalget.

Snævert fokus

Rapporten er udarbejdet af et ekspertudvalg nedsat af Transportministeriet, som har haft til opgave at se nærmere på den nuværende havnelov. I rapporten anbefaler ekspertgruppen blandt andet, at man afskaffer selvstyrehavnen og at hver havn frem over skal organiseres som to aktieselskaber. Ét selskab, som håndterer infrastrukturen og ét som håndterer driften.

Det er kommunerne, der ejer havnene, og har mulighed for at vælge den styreform, som giver mening i den lokale udvikling. En tvunget spaltning af de to aktiviteter vil skade havnenes, og kommunernes, mulighed for at skabe de bedst mulige rammer for udviklingen af havnene. Og dermed også mulighed for at skabe vækst, arbejdspladser og udvikling lokalt, siger Jacob Bjerregaard.

"Udvalgets fokus har kun været på konkurrencen inden for varetransport, selvom havnenes andel af den økonomiske omsætning ved varetransport er meget begrænset i forhold til de private. Kommunerne har udviklet og udvidet havnene gennem meget langsigtede strategier og investeringsplaner, som giver grobund for vækst og udvikling. Det langsigtede perspektiv er sikret gennem et stabilt og ansvarligt ejerskab. Det står vi til at miste, siger Jacob Bjerregaard. 

Vil skade sammenhængskraften

Udover spaltningen i et drifts- og infrastrukturselskab, anbefaler ekspertudvalget, at alle aktiviteter i driftsselskabet konkurrenceudsættes. Men det er en fejl at tænke infrastruktur og drift som to forskellige størrelser, mener Jacob Bjerregaard.

"Ud over det øgede bureaukratiske bøvl en sådan opdeling vil medføre, så skader man også sammenhængskraften i havnene, hvis man ikke giver kommunerne mulighed for at stille de relevante serviceydelser til rådighed. Det forringer ikke blot havnenes, men også virksomhedernes, konkurrenceevne. Mange af de byer, som i dag driver selvstyrehavne har brug for havnene i deres bestræbelser på at skabe vækst i deres lokalområde," siger Jacob Bjerregaard. 

YDERLIGERE MATERIALE