23. maj 2018

Informationsmøde om havne

Formand for KL's Miljø og Forsyningsudvalg inviterede landets borgmestre til informationsmøde på Fredericia Havn.

Anbefalinger til havnenes organisering

Kommunerne over hele landet ejer havnene, hvor de via aktivt ejerskab bidrager til at styrke havenes rolle som virksomhed og ikke mindst til at understøtte det lokale erhvervsliv i samarbejde med erhvervet på havnene. Den mulighed ligger kommunerne stor vægt på at bevare. Det sker indenfor rammerne af havneloven fra 2000.

 

Transportministerens ekspertudvalg om havne afgav efter et års arbejde sine anbefalinger til en ny organisering af havnene i maj i år. Formand for KL`s Miljø- og Forsyningsudvalg havde derfor idag inviteret havnenes ejerkreds nemlig landets borgmestre til et informationsmøde på Fredericia Havn.

 

Opdeling af havnene

Formand for ekspertudvalget, professor Peter Maskell uddybede udvalgets anbefalinger og lagde vægt på, at anbefalingerne i vidt omfang bestræber sig på at skabe klare linier for havnene med sigte på en kommerciel udvikling samt at sikre, at der ikke kan opstå tvivl i forhold til EUs statstøtteregler. Derfor er en grundsten i anbefalingerne at havnene deles op i to selskaber: et infrastrukturselskab og et serviceselskab, kaldet et suprastrukturselskab, der bl.a står for kraner, pakhuse, fiskeriauktion,  etc.

 

De kommunale repræsentanter lægger stor vægt på at havnene skal kunne skabe rammerne for det private erhvervsliv både de fysiske i form af infrastruktur men også, at havnene kan medvirke til at sikre en ubrudt forsyningskæde, så kunderne oplever en effektiv og velfungerende havn. Derfor er der en vis skepsis ved at opdele havnene i flere selskaber.

 

Anbefalingerne er endnu ikke kommet til politisk behandling.

 

Kommunerne bør inddrages

“Vi finder det i KL helt naturligt, at kommunerne som ejere også bliver indraget i drøftelsen om udvikling og organisering af vores havne. Der var på mødet i dag ikke den store efterspørgsel efter store omkalfatringer af havnenes organisation, hvis det blot lægger restriktioner på at udvikle vores havne og i øvrigt påføre os en række administrative byrder. Vi må derfor have en balanceret diskussion, hvor mål og midler tilpasses hinanden. Den diskussion ønsker KL selvsagt at være part i” siger Jacob Bjerregaard efter dagens informationsmøde.