13. august 2019

IKU for 2018 – Kommunerne konkurrenceudsætter mere, men IKU går tilbage

Social- og Indenrigsministeriet har offentliggjort 2018-tal for Indikatoren for konkurrenceudsættelse (IKU). På trods af et samlet fald i IKU, sender kommunerne flere opgaver i udbud end nogensinde.

De nye tal viser, at kommunernes IKU-tal i 2018 samlet er på 26,9 pct. Det er et fald på 0,2 procentpoint i forhold til 2017, hvor kommunernes IKU var på 27,1 pct. Det er første gang siden IKU blev indført i 2007, at IKU går tilbage.

Flere opgaver konkurrenceudsættes

Kommunerne konkurrenceudsætter for 0,7 pct. mere i 2018 end i 2017 svarende til knap 0,5 mia. kr. Når IKU alligevel samlet set er faldet i 2018, skyldes det, at det samlede omfang af udbudsegnede opgaver er steget med 4 mia. kroner.

I 2018 er IKU steget med hele 2,1 procentpoint indenfor opgaver på trafik og infrastruktur-området. Andelen af konkurrenceudsatte opgaver indenfor områderne byudvikling, kultur og undervisning og sundhed er også steget.

På socialområdet har kommunerne konkurrenceudsat opgaver for 120 mio. kr. mere end i 2017. Men i samme periode er det samlede omfang af opgaver på socialområdet steget med 1,9 mia. kr.

Det eneste område, hvor kommunerne i 2018 har udbudt i mindre omfang end i 2017, er indenfor administration. Her konkurrenceudsættes 1,6 procentpoint færre opgaver.

Graf over IKU-udviklingen fordelt på opgaveområder

IKU-udviklingen fordelt på opgaveområder

KL's IKU-værktøj er opdateret med de nye IKU-tal for 2018. Med IKU-værktøjet kan kommunerne analysere konkurrenceudsættelsesgraden på de enkelte fagområder, samt sammenligne sig med udvalgte kommuner og et landsgennemsnit henover årerne.

 Fakta om IKU

  • Konkurrenceudsættelse måles gennem Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU).
  • Indikatoren opgøres årligt på baggrund af kommunernes regnskabstal – suppleret med kommunernes oplysninger om egne vundne udbud. Oplysninger om egne vundne udbud indberettes årligt til Økonomi- og indenrigsministeriet i forbindelse med de særlige regnskabsindberetninger.
  • IKU er en brøk, der angiver værdien af de opgaver, kommunerne i det enkelte år lader private løse, sat i forhold til værdien af de kommunale opgaver, som private i teorien kunne løse, dvs. de såkaldte udbudsegnede opgaver.
  • I regnestykket er undtaget de opgaver, som er myndighedsopgaver eller på anden vis er opgaver, som for nærværende ikke kan konkurrenceudsættes.
  • www.noegletal.dk findes definitioner og opgørelser af både IKU og PLI (Privat Leverandør Indikatoren)

Henvendelse om udbud kan ske til Trine Kronbøl, Udbudsportalen på trk@kl.dk / 33 70 35 91.

Henvendelse om IKU kan ske til Løkke Noermark Fabricius på lnfa@kl.dk / 33 70 36 46.

 

YDERLIGERE MATERIALE