25. maj 2018

IKU for 2017 – Kommunernes konkurrenceudsættelse stiger fortsat

Økonomi- og Indenrigsministeriet har offentliggjort 2017-tal for Indikatoren for konkurrenceudsættelse (IKU).

De nye tal viser, at kommunernes IKU-tal i 2017 samlet er på 27,1 pct. Det er en stigning på 0,2 procentpoint i forhold til 2016, hvor kommunernes IKU var på 26,9 pct.

Kommunernes indikatoren for konkurrenceudsættelse er steget støt igennem årene siden 2007, hvor indikatoren blev indført. Opgørelsen af konkurrenceudsættelsen i regioner og staten er indført senere. For såvel regioner som staten har konkurrenceudsættelsen i de seneste år været faldende. Udviklingen for de tre sektorer fremgå af nedenstående figur 1.

Figur1: Udviklingen i indikator for konkurrenceudsættelse for hhv. staten, kommuner og regioner, 2007-2017.

 

KL's IKU-værktøj er opdateret med de nye IKU-tal for 2017. Med IKU-værktøjet kan kommunerne analysere konkurrenceudsættelsesgraden på de enkelte fagområder, samt sammenligne sig med udvalgte kommuner og et landsgennemsnit henover årerne.

Definitionen af IKU blev revideret med virkning fra regnskabsår 2016. Definitionen er ikke revideret siden da.

Udbudsfakta.dk

Værktøjet ”Udbudsfakta – find potentialerne” giver kommunerne mulighed for at analysere og finde inspiration til relevante udbudsområder. Værktøjet er udarbejdet af KL's Udbudsportalen

Værktøjet indeholder både erfaringsartikler, vejledninger til udbud samt relevante nøgletal. Læs mere på http://www.udbudsfakta.dk/

 Fakta om IKU

  • Konkurrenceudsættelse måles gennem Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU).
  • Indikatoren opgøres årligt på baggrund af kommunernes regnskabstal – suppleret med kommunernes oplysninger om egne vundne udbud. Oplysninger om egne vundne udbud indberettes årligt til Økonomi- og indenrigsministeriet i forbindelse med de særlige regnskabsindberetninger.
  • IKU er en brøk, der angiver værdien af de opgaver, kommunerne i det enkelte år lader private løse, sat i forhold til værdien af de kommunale opgaver, som private i teorien kunne løse, dvs. de såkaldte udbudsegnede opgaver.
  • I regnestykket er undtaget de opgaver, som er myndighedsopgaver eller på anden vis er opgaver, som for nærværende ikke kan konkurrenceudsættes.
  • www.noegletal.dk findes definitioner og opgørelser af både IKU og PLI (Privat Leverandør Indikatoren)

Henvendelse om Udbudsfakta.dk kan ske til Trine Kronbøl, Udbudsportalen på trk@kl.dk / 33 70 35 91. Henvendelse om IKU kan ske til Maria Pilegaard på map@kl.dk / 33 70 37 30.

 

YDERLIGERE MATERIALE

  • XLSX

    Kls IKU Værktøj 2017 opdateret 8. august 2018