22. maj 2018

Grundkapitalindskuddet skal fastholdes på 10 pct.

Når KL og regeringen mødes tirsdag eftermiddag til forhandlinger om kommunernes økonomi for 2019, vil KL’s forhandlerteam især fokusere på at sikre, at den andel af nybyggeri i den almene sektor, som kommunerne skal finansiere, ikke overstiger 10 pct. Alternativet er alt for stor usikkerhed i den kommunale økonomi.

”Vi har et klart krav om, at grundkapitalindskuddet fastholdes på de 10 pct., som det har været på siden 2012. Det er afgørende for kommunernes muligheder for at medfinansiere tidssvarende alment boligbyggeri, hvor behovet kun ser ud til at vokse med regeringens ghettoaftale.”

Sådan lyder det fra KL’s formand Jacob Bundsgaard forud for tirsdagens politiske møde om kommunernes økonomi for 2019.

I dag ligger grundkapitalindskuddet, som er den andel af nybyggeri i den almene sektor, som kommunerne skal finansiere, på 10 pct. Resten finansieres af beboerindskud/husleje (2 pct.) og kreditinstitutlån/statslig ydelsesstøtte (88 pct.). Aftalen udløber med udgangen af 2018, hvorefter det i udgangspunktet hæves til 14 pct. Samtidig vil regeringen indføre en model for differentiering efter boligstørrelse.

”Med regeringens udgangspunkt bliver det 40 pct. dyrere for kommunerne at bygge almene boliger. Vi ved, at udsving i grundkapitalindskuddet tidligere har ført til, at byggeriet er blevet reduceret eller helt gået i stå. Den økonomiske usikkerhed er simpelthen for stor. Konsekvensen er i sidste ende, at borgerne står uden tag over hovedet – og det er uholdbart,” siger KL’s næstformand Martin Damm.

Niveauet skal være stabilt

Med aftalen om ghettopakken øges kommunernes behov for at kunne bygge nye almene boliger – hvilket yderligere understreger behovet for et stabilt niveau for grundkapitalindskuddet.

”Når andelen af familieboliger i de hårdest ramte ghettoområder skal nedbringes som følge af ghettoaftalen, øges kommunernes behov for at kunne bygge nyt. Folk skal jo have et sted at bo, når vi smider dem ud af deres boliger eller ikke kan placere dem i det eksisterende. Det kræver et grundkapitalindskud på et stabilt, lavt niveau,” siger Jacob Bundsgaard.

KL og regeringen mødes til forhandlinger tirsdag den 22. maj kl. 15.00.