30. maj 2018

Gode takter i regeringsudspil, men tvivl om effekten af initiativerne

Regeringen har lanceret et nyt udspil, der skal understøtte opsvinget i dansk økonomi ved at sikre kvalificeret arbejdskraft i hele landet. KL ser gode elementer i udspillet, men tvivler på effekten.

"Der er gode takter i regeringens udspil. Når nogle brancher har behov for flere folk, skal vi selvfølgelig se på, hvordan vi gennem mere opkvalificering af ledige kan sikre kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne i hele landet."

Sådan siger Thomas Kastrup-Larsen, formand for KL's Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg, om det udspil, som regeringen har lanceret i dag. Det indeholder en række initiativer, der skal understøtte opsvinget i dansk økonomi. De omfatter blandt andet opkvalificering af ledige, bedre rekrutteringsmuligheder samt øget rådighed og mobilitet på tværs af landet.

Særligt forslaget om styrket indsats for opkvalificering af kontanthjælpsmodtagere møder opbakning fra KL's udvalgsformand. Han vurderer, at langt de fleste kontanthjælpsmodtagere gerne vil arbejde, og at de bør mødes med jobrettede tilbud.

"Derfor er det fornuftigt, at regeringen lægger op til en ny tilgang, der tager udgangspunkt i, at flere er parate til at tage et arbejde. Men vi må ikke tro, at vi med et trylleslag kan få en masse kontanthjælpsmodtagere i job ved på papiret at gøre dem jobparate. De skal fortsat have en fleksibel indsats med tæt opfølgning," siger Thomas Kastrup-Larsen.

Tvivlsomt, om det er nok

Han er også positiv over for de konkrete tiltag, der kan styrke de lediges mobilitet – for eksempel for dimittender – på tværs af landet.

Thomas Kastrup-Larsen er dog bekymret for, om regeringens initiativer er tilstrækkelige til at gøre en reel forskel ude i virkeligheden:

"Jeg tror ikke på, at øremærkede puljer, kampagner, ambassadører og casesamlinger for alvor får rykket flere folk ud på arbejdsmarkedet. Det afgørende for en effektiv indsats er, at der er fleksible lovgivningsmæssige og økonomiske rammer for, at den enkelte borger kan få præcis den indsats, han eller hun har brug for."