04. maj 2018

Fritagelsesordning for lokalplanændringer i ejendomsskattelovens §8A

SKAT har afgivet en vejledende udtalelse om ikrafttræden af ejendomsskattelovens § 8A, vedr. fritagelse for stigning i grundskyld som følge af lokalplanlægning. Udtalelsen omhandler spørgsmålet om lovens ikrafttræden. Senere vil der komme en udtalelse om, hvordan bestemmelsen kan administrere af kommunerne.

Sagen

Med ændring af ejendomsskatteloven er der som noget nyt indført en mulighed for, at man som grundejer kan blive fritaget for stigning i grundskyld, såfremt stigningen kan henføres til en lokalplanlægning.

Lovændringen – og dermed fritagelsesordningen - er trådt i kraft pr. 1. januar 2018.

KL har anmodet SKAT om en udtalelse om, hvornår ejendomsskattelovens § 8A, får virkning fra.

SKAT udtaler, at ejendomsskattelovens § 8A, tidligst kan blive aktuel for ejendomsskattevurderingen i 2019 (for ejerboliger) og tidligst i 2020 for andre ejendomme. Begrundelsen er, at § 8A, alene kan anvendes ifbm. vurderinger, der er lavet efter den nye lov.

SKAT udtaler endvidere, at fritagelse efter ejendomsskattelovens § 8A, for stigninger i grundskylden, som følge af en ændret lokalplan, tidligst kan gives for lokalplaner vedtaget efter 1. oktober 2017 for ejerboliger, hhv. 1. oktober 2018 for andre ejendomme.

Hvis du vil vide mere

Du kan læse mere i den vedhæftede vejledende udtalelse fra SKAT. For yderligere information henvises til JuraSkat@skat.dk

Kontaktperson i KL

Jesper Gradert, jegr@kl.dk, Anne Marie Carstens anmc@kl.dk, Berit Mathiesen bem@kl.dk