28. maj 2018

Fællesskab over individ i fjernvarmen

Kommunerne vil bevare muligheden for at pålægge forbrugerne tilslunings-og forblivelsespligt til fjernvarmen.

Der må være en vis symmetri mellem forbrugernes pligter og forsyningspligten. I modsat fald kan det risikere at udhule den effektive og bæredygtige energiproduktion. 

Se debatindlægget i Altinget fra KL's Formand for Miljø- og Forsyningsudvalget Jacob Bjerregaard