17. maj 2018

Europæisk fokus på drikkevandskvalitet

Det er ikke kun i Danmark, at debatten om rent drikkevand foregår. Europa-Kommissionens forslag til revision af det nugældende drikkevandsdirektiv behandles netop nu i Det Europæiske Regionsudvalg.

Formålet med drikkevandsdirektivet er at fastlægge regler om kvaliteten af det drikkevand, der forbruges i EU og beskytte menneskers sundhed mod forurening af drikkevandet.

Som en del af EU's cirkulær økonomipakke, fremlagde Europa-Kommissionens den 1. februar 2018 et forslag til revision af det nugældende drikkevandsdirektiv. Forslaget bibeholder det nuværende direktivs formål, men opdater bl.a. listen af parametre der skal måles på for at sikre drikkevandskvaliteten, nye metoder til at afgøre vandsikkerheden, samt forbedring af reglerne for gennemsigtighed for forbrugerne.

KL´s Internationale Udvalg (IU) har behandlet sagen i regi af Det Europæiske Regionsudvalg og i går aftes blev den endelige udtalelse fra Regionsudvalget vedtaget. KL er positive over mange af Europa-Kommissionens nye tiltag og International Udvalget har I Regionsudvalgets udtalelse bl.a. haft særligt fokus på de nye parametre, herunder at forekomsten af mikroplast i drikkevand bør overvåges. Derudover har KL arbejdet for, at hygiejnekrav til drikkevandskvaliteten og krav til regulering af materialer i kontakt med drikke vandet forbliver i drikkevandsdirektivet.

"I Danmark er det kommunalbestyrelsen i de 98 kommuner, der fører tilsyn med vandforsyningsanlæggene og drikkevandskvaliteten. Det er meget vigtigt for kommunerne, at borgerne kan have tiltro til, at drikkevandet er rent og dermed ikke sundhedsskadeligt.", lyder det fra næstformanden i KL's internationale udvalg og anden viceborgmester i Syddjurs Kommune Kirstine Bille, der har selv har spillet en aktiv rolle under behandlingen af sagen.

Behandlingen af drikkevandsdirektivet fortsætter i EU og her vil KL fortsat følge sagen aktivt og arbejde for, at de danske kommunale holdninger bliver inddraget i behandlingen.