03. maj 2018

EU-Kommissionens arbejdsprogram: KL prioriterer EU´s budget, grøn omstilling i forhold til den cirkulære økonomi og arbejdsmarkedspolitik

KL´s bestyrelse har d. 26. april vedtaget KL´s prioriterede EU-sager for 2018.

Den politiske kalender i EU er bestemt af EU-Kommissionen. Hvert år udarbejdes der et arbejdsprogram, som bestemmer den politiske dagsorden i Bruxelles. EU-Kommissionens arbejdsprogram for 2018 bærer overskriften: "En dagsorden for et mere forenet, demokratisk og stærkere Europa". Arbejdsprogrammet gennemgår de initiativer, som Kommissionen ønsker gennemført i 2018.

Fra arbejdsprogrammet har KL prioriteret at arbejde med følgende A-sager i 2018:

–    Den finansielle ramme for perioden 2021-2027 - EU’s kommende budget, primært ift. strukturfonde/landdistriktsmidlerne.

–    Gennemførelse af pakken om cirkulær økonomi, herunder revision af affaldsdirektiver.

–    Hvordan der kan gøres mindre, men mere effektivt? (Beskyttelse af det lokale selvstyre).

–    Social retfærdighedspakke – Arbejdsvilkårsdirektivet.

–    Den sociale søjle - direktiv om balance mellem arbejds- og privatliv for arbejdstagere og omsorgspersoner.

Særligt EU-budgettet er vigtigt for kommunerne, da det vil få konsekvenser for strukturfondsmidlerne, landdistriktsmidlerne og øvrige EU-fonde. I forhold til pakken om den cirkulære økonomi er det især affaldsdirektiverne, som er vigtige for kommunerne.

Kommissionen har nedsat en taskforce, som arbejder med "Hvordan der kan gøres mindre, men mere effektivt" og om at fremme nærhedsprincippet. Dette er vigtigt for kommunerne, da det handler det om at styrke det lokale selvstyre.

I forhold til arbejdsmarkedspolitikken på EU-niveau prioriterer KL at arbejde med ændringen af arbejdsvilkårsdirektivet. Direktivet får især betydning for kommunerne som arbejdsgivere, da alle arbejdstageres kontrakter i kommunerne vil skulle ændres.  Dette vil sandsynligvis medføre større udgifter og administrative byrder for kommunerne. Endvidere er direktivet om balance mellem arbejds- og privatliv for arbejdstagere og omsorgspersoner vigtigt for kommunerne, da de kommunale generelle aftaler vil blive påvirket betydeligt af det kommende direktiv.

KL har opdelt de sager, som prioriteres eller overvåges i såkaldt A, B og C-sager. Den fulde oversigt over sagerne kan ses her.