17. maj 2018

Den svære sammenhæng

Sammenhæng, sammenhæng, sammenhæng. Alle taler om det, men hvorfor lykkes det os ikke at skabe sammenhæng, når borgerne møder systemet?

17 sagsbehandlere til én borger. Sådan ser virkeligheden ud i mange kommuner, hvis man spørger borgerrådgiver i Høje-Taastrup Kommune, Bettina Post. Men kunne vi i virkeligheden nøjes med færre kontaktpersoner pr. borger? Kan det skabe bedre sammenhæng – i systemet og måske især for borgeren?

Det var et af de store spørgsmål, da torsdag eftermiddag på Social- og Sundhedspolitisk Forum 2018 stod i sammenhængens tegn.

Sammenhæng eller mangel på samme er nemlig et tilbagevendende problem i hele den offentlige sektor, og regeringen er på vej med et bud på en sammenhængsreform. Men løsningen er langt fra simpelt. Ifølge professor ved Institut ved Sociologi og Socialt Arbejde på Aalborg Universitet, Janne Seemann, handler det i høj grad om modstridende regler, og at sammenhængen ikke er understøttet godt nok af den nuværende lovgivning.

”Vi har et system, hvor problemer med regler bliver løst med flere regler,” sagde Janne Seemann og påpegede, at der er for meget silotænkning i lovgivningerne i dag.

Ingen snuptagsløsninger

Et initiativ, som måske kan hjælpe sammenhængen på vej, er lovforslaget om Én Helhedsorienteret Plan. Lovforslaget giver kommunerne hjemmel til at udarbejde én plan for borgeren i stedet for de mange planer, som de forskellige sektorlovgivninger kræver i dag for borgere med flere indsatser. Det skal understøtte, at indsatser mv. på tværs af forskellige sektorområder bedre kan sammentænkes og blive mere helhedsorienteret.

”Det er ambitiøst med Én Helhedsorienteret Plan. Det tager lang tid. I mange år har man talt om én indgang, og det startede med jobcenteret. Men når man kom ind af døren, blev man mødt af et skilt med ”forsikrede ledige til højre, ikke-forsikrede ledige til venstre”. Ja, så er det da let at tale om én indgang. Men det er altså ikke nemt. Der er ikke nogle snuptagsløsninger. Men det er fint nok med ambitionen,” sagde Janne Seemann, professor ved Institut ved Sociologi og Socialt Arbejde på Aalborg Universitet.

Brug for opbakning og lokalt råderum

KL er positiv over for lovforslaget. Én Helhedsorienteret Plan skal dog kun ses som første skridt på vejen i retning mod en bedre understøttelse af kommunernes mulighed for at sikre helhedsorienterede indsatser. Ifølge KL er der behov for flere initiativer, der sikrer sammenhæng i alle faser af arbejdet med borgerne. At udarbejde planen er blot ét element.

”Jeg byder Én Helhedsorienteret Plan velkommen, men det kræver politisk opbakning. Både lokalt og på Christiansborg. Skal det virke, er det vigtigt, at Én Helhedsorienteret Plan ikke bliver for detailstyret. Vi skal selv kunne forme den ude i kommunerne. Vi skal turde bakke op om én plan og de ledelser, der skal ud og vove sig på nye baner,” sagde Charlotte Broman Mølbæk, medlem af KL’s Socialudvalg og kommunalbestyrelsesmedlem i Randers Kommune (SF).

Udgangspunkt i borgeren, ikke borgere i centrum

Rigtig ofte tales der om at sætte borgeren i centrum i de indsatser, der iværksættes. Men ifølge Thorkild Olesen, formand for Danske Handicaporganisationer, skal man passe på med at tale om borgeren i centrum:

”Når man siger det, ser jeg et billede for mig, hvor borgeren står midt i det hele med 17 eller 21 sagsbehandlere rundt om sig. Men det handler ikke om, at borgeren skal være i centrum for alle disse menneskers opmærksomhed, men om at borgerens ønsker skal opfyldes. Tag nu udgangspunkt i borgerne. Det er dem, det handler om.”