07. maj 2018

Dagtilbudskonference sætter fokus på kerneopgaven

Konferencen stiller skarpt på elementer fra den kommende dagtilbudslov som læring og trivsel for alle børn, et sammenhængende børneliv og høj kvalitet gennem faglighed og tydelig ledelse.

Dagtilbudskonferencen sætter gennem oplæg og paneldebat fokus på faglig ledelse. Faglig ledelse er en central del af ledelsesopgaven på alle niveauer. Fokus vil være på, at faglig ledelse ser forskellig ud afhængig af, om udgangspunktet er de ledere, som skal lede den faglige udvikling via andre ledere, eller ledere, som skal lede medarbejdere. Herudover vil der være perspektiver på, hvordan man med faglig ledelse kan arbejde med at udvikle det pædagogiske grundlag og etablere en evalueringskultur.

Kom og hør Margit Mikkelsen, chef for Center for Pædagogik ved Professionshøjskolen Absalon, Anne Vang Rasmussen, direktør i Ballerup Kommune og Diana Mose Olsen, formand for Børn & Familieudvalget i Esbjerg Kommune holde oplæg om faglig ledelse. De vil komme med deres perspektiver på, hvordan faglig ledelse på børne- og ungeområdet rettes mod kerneopgaven, og kan fremme børns udvikling, læring og trivsel. Oplæggene bliver efterfulgt af en paneldebat om emnet.

Workshops

Foruden oplæg og debat i plenum vil dagen også byde på en række workshops, som sætter fokus på elementer i den kommende dagtilbudslov. KL's dagtilbudskonference henvender sig til både politikere, ledere og praktikere. Alle med interesse og funktion indenfor dagtilbudsområdet opfordres derfor til at deltage.

Læs mere om konferencen, se det endelig program og tilmeld dig her.