25. maj 2018

6 tips til PLC/PLF-skabt indhold på læringsplatformene

I Aabenraa har 10 professionelle læringsfællesskaber med vejledere og ledere skabt forløb og ressourcepakker om bl.a. fantasy, elevpauser og innovativ brug af IT til læringsplatformen. Bag arbejdet står bl.a. kommunens pædagogiske udviklingscenter.

En velkommen håndsrækning

- Det handler om at skabe relevant indhold, som hjælper lærerne med noget, de skal i forvejen.

Sådan beskriver Lene Pagh, leder af Pædagogisk UdviklingsCenter (PUC), i Aabenraa Kommune centrets tilgang arbejdet med læringsplatformen.

Med afsæt i byggestenene for professionelle læringsfællesskaber og bekendtgørelsen for Pædagogisk LæringsCenter har ledere og vejledere skabt et udvalg af relevant, kvalificeret og afprøvet indhold til deling på kommunens læringsplatform.

Nyt sted at støtte lærerne

PLC-bekendtgørelsen siger bl.a., at de pædagogiske læringscentre skal "skabe overblik over og formidle tilgængelige læringsressourcer" og "understøtte skoleudviklingsinitiativet i samspil med ledelsen".

Man skal også "understøtte det undervisende personales planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning og pædagogiske aktiviteter" på baggrund af Fælles Mål.

På PUC i Aabenraa Kommune så man kommunens læringsplatformen som central i det arbejde. Det førte til en række initiativer, som her er sammenfattet til 6 tips.

6 tips

 1. Inspirer med forløb
  PUC og vejlederne valgte at understøtte lærernes arbejdsproces på platformen ved at lade vejlederne fra forskellige fag udarbejde eksemplariske forløb til platformen, fx forløb om kritisk læsning til dansk inklusive læringsmål på alle klassetrin.
 2. Tænk nyt om velkendte tilbud
  Kommunens læringsvejledere på PLC tog afsæt i forfatterbesøg på skolerne, da man begyndte at producere indhold til læringsplatformen. Bogudstillinger blev suppleret med ressourcepakker og forløb med udgangspunkt i en aktuel forfatter, der hvert år gæstede 5. klasserne. Den første forfatter, der blev lavet forløb om, var fantasyforfatteren Josefine Ottesen. 
 3. Vær systematisk
  PUC har lært af erfaringerne og lægger nu et stort arbejde i at skabe en konsekvent navngivning af forløbene, så de er nemme at søge i for lærerne – f.eks. hedder alle forfatterforløb nu ”Forfatterforløb: [navn]”.
 4. Læg ressourcerne klar
  En del lærere ønskede selv at stå for didaktiseringen og målarbejdet i forløb på læringsplatformen, men efterlyste hjælp til at fremfinde fx den mest interessante lyd, video, billeder eller tekster. Derfor lavede PLC'erne multimodale ressourcepakker, som er at finde på platformen sammen med forslag til relevante læringsmål. 
 5. Udnyt læringsplatformen som medie
  I PLC og PLF'ernes forløb er relevante videoer, billeder og andre medieformer centrale elementer i ressourcepakker og forløb. Billeder og film øger elevernes interesse for forløbene, og PUC arbejder for, at de multimodale muligheder udnyttes, så forløb rummer både tekst, film, tale, hjemmesider, quiz og opgaver m.m.
 6. Træk omverdenen indenfor
  I kommunens læringsplatform finder man også forløb til brug i forbindelse med åben skole og en nyetableret karrieremesse i kommunen, ligesom der ligger en portfolio om studievalg udarbejdet af et professionelt læringsfællesskab af ledere i samarbejde med ungdomsuddannelserne.

PUC lægger op til, at underviserne henter forløb og ressourcepakker, sletter, vælger ud og tilføjer indhold og dermed redidaktiserer indholdet, så det passer til egen undervisning og elevgruppe. Mange lærere har givet udtryk for, at de er glade for vejledernes forløb og ressourcepakker, fortæller Lene Pagh.

- Vi vil gerne samle anvendelige ressourcer og praksisnære forløb på læringsplatformen, så det efterhånden bliver et naturligt sted for lærerne at søge efter og dele egne undervisningsforløb, fortæller Lene Pagh.