20. juni 2018

Vigtigt fokus på det fagprofessionelle råderum i nye pejlemærker for Fælles Mål

5 nye pejlemærker skal hjælpe med implementeringen af de nye rammer for Fælles Mål. KL glæder sig over det styrkede fagprofessionelle råderum og opfordrer til et forpligtende samarbejde mellem skolens parter.

Rådgivningsgruppen bag Fælles Mål har i dag præsenteret en række anbefalinger, som skal hjælpe implementeringen af de nye rammer for Fælles Mål på vej.

  • Anbefalingerne tager udgangspunkt i 5 pejlemærker:
  • Færre bindinger skal give øget lokal og didaktisk frihed til skoler
  • Vejledningen skal forankres i folkeskolens formål
  • Undervisningens tilrettelæggelse ud fra folkeskoleloven
  • Faglige mål som central didaktisk kategori
  • Styrkelse af den professionelle dømmekraft

Thomas Gyldal Petersen, formand for KL’s Børne- og Undervisningsudvalg, bakker op om lempelsen af bindingerne i Fælles Mål, som betyder, at de 3.170 færdigheds- og vidensmål er gjort vejledende. Samtidig glæder det ham, at pejlemærkerne sætter fokus på at skabe større fagprofessionelt råderum i arbejdet med Fælles Mål.

”Jeg tror, det er tydeligt for enhver, at vi tidligere var gået for langt ud ad en vej, hvor målene blev oplevet som alt for styrende for medarbejdernes arbejde. Vores dygtige lærere og pædagoger skal opleve, at der er rum til og en forventning om, at de udfolder deres faglighed og begrunder, hvordan de arbejder med, at eleverne bliver så dygtige, som de kan. Der skal være plads til, at man kan tilrettelægge undervisningen på flere forskellige måder og tage de kloge valg, som giver mening i den konkrete situation afhængig af eksempelvis elevsammensætning, lokale rammer mv.,” siger Thomas Gyldal Petersen.

Vigtigt med en bred dialog

Han peger på, at den øgede frihed i Fælles Mål bør udmøntes i et forpligtende samarbejde i de enkelte kommuner mellem skolens parter.

”Vi skal have skabt en praksis i skolen, hvor didaktisk frihed, pædagogisk ekspertise og professionel dømmekraft er i centrum. Der er brug for, at skolens parter sammen udvikler det rum, så de fagprofessionelle i skolen har mulighed for at udfolde deres faglighed på bedste vis.”

Thomas Gyldal Petersen opfordrer derfor til en bred dialog på alle niveauer om, hvordan de nye regler om Fælles Mål implementeres.

”Det er vigtigt, at både kommunalpolitikere, forvaltninger, skoleledelser og pædagogiske medarbejdere kommer på banen og drøfter, hvordan kommuner og skoler skal arbejde fremover. Undervisningsministeriet har lavet et godt inspirationsmateriale, som man kan bruge i de lokale processer.”

Ingen begrænsning af ledelsesretten

Udvalgsformanden peger desuden på, at den øgede frihed til skolerne og medarbejderne ikke betyder, at der er skruet ned for forventningerne til elevernes læring og skolen. Der er heller ikke ændret ved kommuners og skolers ledelsesret.

“Men vi skal have mindre central styring og i stedet en styrket lokal dialog om, hvordan vi udvikler skolen. Vi skal kun sætte de mål lokalt, som er nødvendige for, at vi kan leve op til vores ansvar for skolen. Og læringsplatformene skal selvfølgelig afspejle ændringerne i Fælles Mål.” siger Thomas Gyldal Petersen.

YDERLIGERE MATERIALE

  • LINK

    Læs rådgivningsgruppens anbefalinger her