28. juni 2018

Udvikling af turismen i Region Sjælland – hensigtserklæring fra Region Sjælland

KKR Sjælland godkendte og tilsluttede sig en fælles hensigtserklæring om strategisk udvikling af turismen i Region Sjælland

KKR Sjælland drøftede en fælles hensigtserklæring mellem kommunerne om udvikling af turismen som væksterhverv i kommunerne i KKR Sjælland. Hensigtserklæringen skal danne afsæt for en udviklingsplan for turismen blandt andet i samarbejde med erhvervsministeren. Hensigtserklæringen skal give yderligere momentum og skabe afsæt for fælles ambitioner og styrket indsats for udvikling af turismen som væksterhverv i Region Sjælland.

Drøftelsen fulgte op på KKR Sjællands drøftelse 19. marts 2018 om at fastholde fokus på særlige perspektiver for Sjælland og enighed om, at arbejde for at finde sammen med de sjællandske turismeorganisationer m.v. i en stærkere og mere forpligtende ambition og fortælling.