11. juni 2018

Udspil om almen praksis er et godt udgangspunkt for udbygning af det nære sundhedsvæsen

KL hilser nyt regeringsudspil om almen praksis velkomment som et første skridt i udbygningen af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Nu venter vi i spænding på regeringens sundhedsreform, lyder det.

Regeringen har mandag præsenteret en plan for fremtidens almen praksis. Udspillet er en del af en samlet sundhedsreform, som forventes præsenteret efter sommerferien.

”Vi har længe efterlyst en samlet plan for den videre udvikling af det nære sundhedsvæsen, så kompetencer og kapacitet kan matche de mange nye opgaver, der i disse år flyder fra sygehuse til kommuner og almen praksis. Regeringens udspil om almen praksis kan på nogle punkter være et godt udgangspunkt for den store reform, og jeg ser nu med spænding frem til at se regeringens samlede udspil, som jeg ikke kan undgå at have store forventninger til,” siger Jette Skive, formand for KL’s Sundheds- og Ældreudvalg.

Med udspillet anbefaler regeringen bl.a. at øge dimensioneringen af almen praksis ekstraordinært allerede fra 2019 med 30 hoveduddannelsesforløb i hhv. 2019 og 2020. De ekstra pladser skal lægges oven i det løft, der allerede er planlagt i forlængelse af lægedækningsudvalgets anbefalinger.

Jette Skive er glad for, at der sættes fokus på at få flere læger uddannet i almen praksis.

”Tallene taler et tydeligt sprog – der mangler læger med speciale i almen medicin, især i yderområderne. Vi skal kunne sikre, at borgere i hele landet har adgang til en praktiserende læge. Samtidig har vi også brug for flere læger, så vi kan styrke adgangen til rådgivning fra almen praksis til kommunerne, som skal tage sig af borgere med stadigt mere komplekse pleje- og behandlingsbehov,” siger KL-udvalgsformanden.

Pas på med paralleltilbud

Regeringen lægger også op til, at markant mere sundhedsfagligt praksispersonale så som sygeplejersker og terapeuter skal ansættes i almen praksis. Jette Skive er enig i behovet for sundhedsfaglige kompetencer i det nære, men advarer mod at skabe parallelle tilbud.

”Kommunerne råder over dygtige terapeuter og hjemmesygeplejersker og har siden 2007 ansat 50 pct. flere sundhedsfagligt autoriserede medarbejdere. Det er afgørende, at deres kompetencer udnyttes bedst muligt, og at vi ikke opbygger paralleltilbud i kommuner og almen praksis. Vi råder trods alt kun over et begrænset antal sygeplejersker,” siger Jette Skive og fortsætter:

”Derfor er det også fornuftigt, at regeringen vil gå i dialog om, hvordan alment praktiserende læger kan aflastes bedst muligt – fx gennem styrket samarbejde med den kommunale hjemmesygepleje. Det arbejde ser vi frem til at indgå i.” 

Almen praksis skal integreres med øvrige tilbud

I den sammenhæng er det desuden vigtigt, at midlerne til at etablere læge- og sundhedshuse i hele Danmark målrettes sammenhæng mellem kommuner og almen praksis, lyder det fra Jette Skive:

”Puljen på de 600 mio. kr. til sundhedshuse er tiltænkt for at skabe større sammenhæng og samarbejde mellem aktørerne på sundhedsområdet, når man samler funktionerne under ét tag. Puljen blev oprindelig afsat i 2014, og vi har ventet længe på, at midlerne udmøntes. Det er afgørende, at de fortsat målrettes sammenhæng og samarbejde med kommuner og udadvendte sygehusfunktioner, så almen praksis integreres med de øvrige tilbud i lokalområdet. Midlerne bør især understøtte lægedækning i de områder af landet, hvor læger i dag er en mangelvare.”