26. juni 2018

Udmøntning af puljer fra diabetesplanen

Arbejdet med Den Nationale Diabeteshandlingsplan er i gang og første pulje er nu udmeldt fra Sundhedsstyrelsen. Flere forventes at følge i løbet af efteråret. Puljerne er målrettet arbejdet med borgere med diabetes, men vil i høj grad også have relevans for indsatsen for borgere med andre kroniske sygdomme.

Pulje til særligt sårbare patienter
Støtte til indsatser, der skal være med til at inddrage og fastholde særligt sårbare patienter med diabetes i behandlings- og rehabiliteringsforløb, kan søges af kommuner, regioner og almen praksis.

Yderligere puljer forventes udmøntet i løbet af efteråret:

Pulje til målrettet opsporing af type 2-diabetes i relevante grupper
Afprøvning af model for rettidig og systematisk opsporing af personer med høj risiko for at have eller udvikle type-2 diabetes, forventes det, at kommunerne kan søge puljemidler til. Modellen er under udarbejdelse i en arbejdsgruppe i Sundhedsstyrelsen.

 • Der er afsat 7 mio. kr. til afprøvningen.
 • Puljen forventes opslået til oktober 2018.

Pulje til afprøvning af model for den afklarende samtale
Afprøvning af model for individuel behovsvurdering i den afklarende samtale, forventes det ligeledes, at kommunerne kan søge puljemidler til. Sundhedsstyrelsen har også her en arbejdsgruppe til udarbejdelse af denne model.

 • Der er afsat 7 mio. kr. til afprøvningen.
 • Puljen forventes opslået til oktober 2018.

Pulje til styrket samarbejde og kvalitet på tværs af sektorer
Kommuner, regioner og almen praksis forventes sammen at kunne søge puljemidler til udvikling og afprøvning af modeller for et styrket tværsektorielt samarbejde om diabetespatienter.

 • Der er afsat 10,5 mio.
 • Heraf 1 mio. til udvikling og evaluering.
 • Puljen forventes opslået ultimo 2018 eller primo 2019.

Center for Forebyggelse vil i 2019 afholde en række temadage med afsæt i de reviderede forebyggelsespakker, hvor der sættes særligt fokus på forebyggelse af diabetes hos børn og unge.

YDERLIGERE MATERIALE

 • LINK

  Den nationale diabeteshandlingsplan fra Sundheds- og ældreministeriet

 • LINK

  KL: National plan skal styrke diabetesindsatsen