22. juni 2018

Sprogcentre tilbydes særligt IPA forløb

Nu også et særligt IPA – forløb for ledere af sprogcentre. IPA står for Integration På Arbejdsmarkedet og er et opkvalificeringsprogram på integrationsområdet til en mere virksomhedsnær indsats. I september tilbydes et særligt forløb for sprogcentre.

KL og LG Insight er gået sammen om at tilbyde alle landets kommuner en øget kompetence i, hvordan integrationsindsatsen kan gøres mere virksomhedsnær og målrettet i forhold til jobmuligheder på det lokale og regionale arbejdsmarked. IPA-programmet, gennemføres som 19 kursusforløb for i alt 500 kommunale ledere, medarbejdere og samarbejdspartnere på integrationsområdet. Det enkelte kursusforløb gennemføres i samarbejde med Integrationsnet, Pluss og Mploy. Der er nu afsluttet 14 forløb.

IPA som opfølgning på to- og trepartsaftalerne om integration

Flere flygtninge og familiesammenførte skal i job. Det var hovedbudskabet i to- og trepartsaftalerne om integration fra foråret 2016. Og kommunerne blev stillet overfor et krav om at styrke en tidlig, målrettet og kontinuerlig virksomhedsrettet integrationsindsats samtidig med at danskundervisningen skulle gøres mere erhvervsrettet.

Spørgsmålet er, hvordan det gøres mest effektivt? Hvordan sætte fokus på job i alle led i kontakten med borgeren? Hvordan tilrettelægge det konkrete samarbejde med virksomhederne? Hvordan sikre, at borgeren oplever progression i indsatsen? Og hvordan kan sprogundervisningen understøtte det beskæftigelsesrettede perspektiv?

Alle disse spørgsmål og mange flere bliver grundigt belyst af et stærkt hold af konsulenter og undervisere i IPA-programmet

Et særligt forløb for ledere af sprogcentre

Et godt samspil og fælles fodslag mellem sprogcentre og jobcentre er helt afgørende for en vellykket integrationsindsats på både kort og lang sigt. På nogle af de gennemførte forløb har der deltaget medarbejdere fra sprogcentre. Men for at sikre en langt bredere inddragelse af sprogcentrene i den beskæftigelsesrettede indsats er det aftalt med De Danske Sprogcentre, at der tilbydes et særligt forløb for ledere og pædagogiske ledere på sprogcentre.

Kurset vil indeholde mange af de samme elementer som de øvrige IPA-forløb, men med større inddragelse af sprogcentrenes erfaringer med erhvervsretning af danskundervisningen. Du finder det foreløbige program i boksen under artiklen. 

Der er et begrænset antal pladser, så tilmeld dig allerede nu, hvis du vil sikre dig en plads.

Praktisk

Tidspunkt: Kurset afvikles som et internatforløb på 2 x 2 dage hos COK Odense den 6.- 7. september og 10.-11. oktober 2018.

Pris: Af bevillingsmæssige bindinger i forhold til kontrakt med Styrelsen for International Rekruttering og Integration er der forskel i kursusgebyr for ledere af kommunale sprogcentre og ledere af private udbydere:  2.500 kr. for kommunale og 5.000 kr. for private. Kursusgebyret omfatter undervisning, materialer og forplejning om dagen. Der er mulighed for overnatning i forbindelse med deltagelse i IPA-forløbet. Hvis overnatning ønskes kontakt Line Mortensen, COK, på  lm@cok.dk.

Kursusleder: Birger Mortensen, KL

Deltagertal: Max. 36. Optagelse efter først til mølle.

Tilmelding:  Klik her for at komme direkte til tilmeldingssiden.

Du kan ogå gå Via COK's hjemmeside https://www.cok.dk/ipa-forlob. Forløb: 06.09.2018:Odense - her vil du også kunne læse mere om IPA.

Yderligere oplysninger: Dorthe Lehm Jensen, KL på dlj@kl.dk, tlf. 3370 3543.