20. juni 2018

Reviderede kræftpakkeforløb fra SST: fokus på rehabilitering og senfølger

Sundhedsstyrelsen har i dag offentliggjort reviderede pakkeforløb for brystkræft og lungekræft. Som noget nyt beskriver pakkeforløbene det samlede forløb fra udredning til opfølgning – med øget fokus på den kommunale del af et kræftforløb.

Som led i Kræftplan IV blev det besluttet at gennemgå en række udvalgte pakkeforløb. Revisionen blev påbegyndt i efteråret 2017 og de første to forløb, som har gennemgået en revision, er således pakkeforløb brystkræft og lungekræft. Primo 2018 er igangsat en revision af yderligere pakkeforløb; hhv. for gynækologiske kræftformer og urologiske kræftformer, ligesom der medio 2018 nedsættes arbejdsgrupper for hhv. hoved-hals-kræft og kræft i hjernen. 

Som noget nyt er kræftforløbet beskrevet samlet fra udredning til opfølgning, hvilket indebærer et større fokus på rehabilitering og håndtering af senfølger end de tidligere pakkeforløb. Der er en tydelig inddragelse af de kommunale indsatser i forbindelse med et kræftforløb, ligesom almen praksis rolle er blevet præciseret. 

KL og kommunale repræsentanter har siddet med i arbejdet i Sundhedsstyrelsen, og KL er positive overfor, at den kommunale del af kræftpakkeforløb i langt højere grad er inkluderet i de nye pakkeforløb. 

Læs mere om de nye pakkeforløb for brystkræft og lungekræft på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.