28. juni 2018

Regulering af lønninger mv. pr. 1. april 2018

Regulering af lønninger mv. pr. 1. april 2018 - Administrativ information til kommunerne

Sagen

1. Regulering af kommunale lønninger inden for Forhandlingsfællesskabet.

I henhold Forliget med Forhandlingsfællesskabet af 28. april 2018 skal der ske en regulering af lønningerne pr. 1. oktober 2018.

Stigningen i reguleringsprocenten pr. 1. oktober 2018 består af to elementer:

–    en aftalemæssig forhøjelse på 1,30 pct., jf. Forligets pkt. 1.1 og

–    en ekstraordinær regulering beregnet på grundlag af stigninger i lønningerne på det private arbejdsmarked (den såkaldte ”reguleringsordning”), jf. Forligets pkt. 1.2.

Danmarks Statistiks seneste opgørelse af lønudviklingen på det private arbejdsmarked for virksomheder og organisationer indebærer efter Forligets pkt. 1.2. ”Reguleringsordningen”, at kommunalt ansattes lønninger med virkning fra 1. oktober 2018 nedsættes med 0,14 pct.

Lønteknisk indebærer den aftalemæssige forhøjelse og den ekstraordinære regulering, at reguleringsprocenten med virkning fra 1. oktober 2018 i alt forhøjes fra 36,1675 pct. (beregnet af grundsatsen 31/3 2000-niveau) til 37,7253 pct. (beregnet af grundsatsen 31/3 2000-niveau).

Lønninger for ansatte inden for Sundhedskartellets forhandlingsområde under Forhandlingsfællesskabet har uændret grundbeløbsniveau pr. 1. januar 2006, og har dermed uændret egen procentregulering.

Stigningen i reguleringsprocenten pr. 1. oktober 2018 består af to elementer:

–    en aftalemæssig forhøjelse på 1,30 pct, jf. Forligets pkt. 1.1 og

–    en ekstraordinær regulering beregnet på grundlag af stigninger i lønningerne på det private arbejdsmarked (den såkaldte ”reguleringsordning”), jf. Forligets pkt. 1.2.

Danmarks Statistiks seneste opgørelse af lønudviklingen på det private arbejdsmarked for virksomheder og organisationer indebærer efter Forligets pkt. 1.2. ”Reguleringsordningen”, at kommunalt ansattes lønninger med virkning fra 1. oktober 2018 nedsættes med 0,14 pct.

Lønteknisk indebærer den ekstraordinære regulering, at reguleringsprocenten med virkning fra 1. oktober 2018 i alt forhøjes fra 19,4307 pct. (beregnet af grundsatsen 1/1 2006-niveau) til 20,7970 pct. (beregnet af grundsatsen 1/1 2006-niveau).

2. Regulering af kommunale tjenestemandspensioner pr. 1. oktober 2017.

Information om regulering af kommunale tjenestemandspensioner pr. 1. oktober 2018 bliver udsendt på et senere tidspunkt.

3. Regulering af efterindtægt af løn, rådighedsløn og ventepenge.

Reguleringsprocenten af

–    efterindtægt af løn,

–    rådighedsløn og

–    ventepenge

Skal med virkning fra 1. oktober 2018 forhøjes til 37,7253 pct. (beregnet af grundsatsen 31/3 2000-niveau).

4. Udsendelse af lønbilag mv.

KL vil snarest udsende lønbilag mv.

 

Hvis du vil vide mere

Læs mere om overenskomster og aftaler mv. på KL's hjemmeside www.kl.dk under Arbejdsgiver.

 

Kontaktperson i KL

Giver denne information anledning til yderligere spørgsmål, kan disse rettes til chefkonsulent Frank Hedegaard, Arbejdsgiverpolitisk Center, telefon 3370 3178, eller gerne pr. e-mail FRH@kl.dk.