29. juni 2018

Præsentationsrunde på Altinget.dk: Sundheds- og Ældreudvalget

Altinget bringer inden sommerferien en præsentationsrunde af KL's udvalg, hvor retningen for de næste fire år skitseres. I dag KL's Sundheds- og Ældreudvalg.

Af: Jette Skive, formand for KL's Sundheds- og Ældreudvalg.

Arbejdet i KL's Sundheds- og Ældreudvalg er præget af, at vi befinder os i en tid med store forandringer på sundheds- og ældreområdet, som udfordrer kommunerne, men heldigvis også byder på store muligheder. 

KL's Sundheds- og Ældreudvalg er trukket i arbejdstøjet, og vi skal på de kommende møder mere i dybden med, hvilke områder vi skal fokusere på de næste fire år.

Men allerede nu kan vi se nogle opgaver, som kommer til at fylde en del.

Omstilling til behandling i nærmiljø

Der kommer flere ældre til. Heldigvis er mange af dem sunde og raske, men vi kommer ikke udenom, at vi skal tænke nyt, hvis vi vil styrke området i en tid, hvor flere og flere, især ældre, borgere skal behandles i nærmiljøet. Det er en meget stor omstilling.

Men det er en god og rigtig ambition, at borgerne så vidt muligt skal behandles og rehabiliteres uden for sygehuset. Hvis vi vil fremtidssikre vores danske sundhedsvæsen, så skal vi have rykket flere opgaver ud fra sygehusene og ind i det nære sundhedsvæsen.

Det kræver, at kommunerne bliver klædt på til at håndtere opgaven, så vi kan håndtere de mere komplekse opgaver, som den omstilling giver. Hvis det skal lykkes, så har vi brug for, at regeringen tager deres del af ansvaret. Det nære sundhedsvæsen skal løftes, så vi kan sætte tidligere ind og levere en indsats af høj kvalitet.

Lykkes vi med denne fælles opgave, så tror jeg, at det, især for de mange ældre borgere, vil gøre en væsentlig forskel på både sundhed og livskvalitet. Det er langt mindre indgribende, når størstedelen af behandlingen sker i nærmiljøet – og opfølgningen foregår i eget hjem.

Derfor ser vi meget frem til regeringens bebudede sundhedsudspil.

Sundhedsambitioner kræver styrket rekruttering og samarbejde

Uden gode og dygtige medarbejdere så kommer vi dog ingen vegne med vores ambitioner for sundhedsvæsenet. Der skal ses på konkrete løsninger hele vejen rundt, så vi kommer problemet med mangel på arbejdskraft på ældre- og sundhedsområdet til livs. Vi er i gang, men det bliver uden tvivl et område, vi skal arbejde målrettet med de kommende fire år. 

Det giver rigtig god mening, at vi i kommunerne får et tættere samspil med almen praksis. Vi har gjort os de første erfaringer med plejehjemslæger, som har været en stor gevinst for borgerne – og kommunerne.

Der er brug for en stærk ramme, som sikrer, at kommunerne får nogle gode og klare vilkår for at gå ind i tættere samarbejde med de praktiserende læger og åbner op for en fleksibel adgang til rådgivning fra sygehusene.

Jeg synes, der er nok at tage fat på. Og desværre er det ikke kun i den ældre del af befolkningen, vi er nødt til at sætte ind.

Kommuner kan ikke løse sundhedsproblemer alene

Det er ganske frygteligt, at så mange unge danskere stadig begynder at ryge. Det er børn og unge mennesker, som får tillagt sig en dødelig vane, som er så svær at slippe af med, og som koster alt for mange menneskeliv. Det må vi kunne gøre bedre. Det skal vi.

Fælles for alle disse meget store udfordringer er, at vi i kommunerne ikke kan løse dem alene. Vi har brug for stærkt fælles samarbejde med de andre velfærdsområder og med de andre aktører, hvis vi skal skabe de resultater, som forventes af os politikere.

Vi er i gang og vil den kommende tid komme rundt i landet og mødes med så mange som muligt. Vi ønsker at være et åbent udvalg og tror, at det er gennem dialog og samarbejde, at vi finder de bedste politiske løsninger.


*** Debatindlægget blev bragt på Altinget.dk den 29/6 2018

 

YDERLIGERE MATERIALE