27. juni 2018

Præsentationsrunde på Altinget.dk: Løn- og Personaleudvalget

Altinget bringer inden sommerferien en præsentationsrunde af KL's udvalg, hvor retningen for de næste fire år skitseres. I dag Løn- og Personaleudvalget.

Af: Michael Ziegler, formand for KL's Løn- og Personaleudvalg.

I KL har vi gennem hele vinteren og foråret været optaget af overenskomstforhandlingerne, hvor vi har fornyet overenskomsterne for de godt 500.000 medarbejdere i kommunerne.

Vi besluttede allerede tidligt i processen, at det løn- og personaleudvalg, der havde igangsat overenskomstforhandlingerne også skulle blive på posten, til forhandlingerne var afsluttet.

På det tidspunkt havde vi ikke fantasi til at forestille os, at forløbet blev så langt, som det rent faktisk gjorde, og forhandlingerne er faktisk først afsluttet her primo juni, hvor de sidste forlig er faldet på plads.

Det betyder også, at det nye løn- og personaleudvalg først påbegynder sit arbejde i september måned, hvor udvalget mødes for første gang. Derfor har vi heller ikke endnu haft en dialog i udvalget om fokusområder for udvalgets arbejde i perioden. Jeg vil dog gerne løfte sløret for nogle af de tanker, jeg selv har gjort mig i den forbindelse.

Konfliktniveauet var for højt ved OK18

Som alle ved, var det nogle meget langstrakte overenskomstforhandlinger, vi netop har været igennem. Og det var også nogle meget komplicerede forhandlinger sammenlignet med tidligere.

Det var der mange årsager til, og der er brug for at få en grundig evaluering af forløbet både i Løn- og Personaleudvalget og KL's bestyrelse, men også sammen med de faglige organisationer.

Det er ikke holdbart, at konfliktniveauet ved de offentlige overenskomstforhandlinger er så højt, at borgere med jævne mellemrum skal frygte, at vitale samfundsinstitutioner lukker ned. Det skal vi have en drøftelse af.

For KL er det helt afgørende, at vi efter det vanskelige og atypiske forløb skaber en god og konstruktiv dialog, så vi sammen kommer videre og skaber et godt fundament til de kommende forhandlinger samt sikrer et godt dagligt samarbejde mellem kommunerne som arbejdsgiver og medarbejderne.

2020: Lærernes arbejdstid forhandles

Ved overenskomstforhandlingerne lykkedes det os også at lande en aftale med lærerne. Det var godt for alle – ikke mindst folkeskolen. Vi forhandlede i mange måneder om en ny arbejdstidsaftale uden at kunne komme helt i mål.

Lærernes Centralorganisation og vi har simpelthen et meget forskelligt billede af situationen i folkeskolen, herunder hvilke udfordringer der er, og hvad løsningerne på de udfordringer i givet fald kan være.

Derfor er det også godt, at vi nu får en kommission til at foretage en række afdækninger, som kan danne baggrund for nye forhandlinger om lærernes arbejdstid. Vi har aftalt, at de forhandlinger igangsættes allerede i begyndelsen af 2020, så det vil også være noget, et nyt løn- og personaleudvalg skal tage hånd om.

Rekrutteringsproblemer i kommunerne skal løses

Derudover er der en række dagsordener, som er væsentlige for kommunerne som arbejdsgivere. Vi står på visse områder med massive rekrutteringsudfordringer. Det gælder ikke mindst på social- og sundhedsområdet. Vi fik taget et meget vigtigt skridt på vejen ved overenskomstforhandlingerne.

Men løn løser ikke kommunernes store rekrutteringsudfordring alene, og vi skal i Løn- og Personaleudvalget og i flere af KL's øvrige udvalg fortsat have stort fokus på denne dagsorden, herunder på konkrete løsninger.

Vi skal generelt i udvalget have et strategisk og synligt fokus på områder, som sikrer det kommunale arbejdsudbud i en tid, hvor aldersprofilen på det kommunale arbejdsmarked er kraftigt stigende – også sammenlignet med øvrige sektorer. I den forbindelse er centrale fokusområder for eksempel seniorfastholdelse, nedbringelse af sygefravær, arbejdstilrettelæggelsen og øget fuldtidsbeskæftigelse, kompetence- og ledelsesudvikling, brugen af velfærdsteknologi mv.

Der ligger en spændende udvalgsperiode forude, som jeg glæder mig til at tage fat på sammen med næstformand borgmester Steen Christiansen (S) og det resterende udvalg.

*** Debatindlægget blev bragt på Altinget.dk den 27/6 2018.

YDERLIGERE MATERIALE