21. juni 2018

Præsentationsrunde på Altinget.dk: Kultur-, Erhverv- og Planudvalget

Altinget bringer inden sommerferien en præsentationsrunde af KL's udvalg, hvor retningen for de næste fire år skitseres. I dag Kultur,- Erhverv- og Planudvalget.

Skrevet af: Leon Sebbelin, formand for KL's Kultur,- Erhverv- og Planudvalg.

Kultur-, Erhverv- og Planudvalget er et nyt politisk udvalg i KL. Tidligere lå udvalgets tre kerneområder under forskellige udvalg, men da KL gik fra seks til otte udvalg blev Kultur-, Erhverv- og Planudvalget født.

Sammenlægningen af kultur, erhverv- og planområdet giver et anderledes setup at tænke vækst og udvikling. Udvalget har fået foræret en ny politisk bane, og det giver mulighed for at sætte sit præg på KL's linje de næste fire år. Det er udvalgets vision at fokusere på de spillover-effekter, der opstår ved at koble kultur, erhverv og plan sammen.

Selvom udvalgets arbejde er nyligt igangsat med første møde i april, er der allerede nu flere større politiske sager på dagsordenen. Nogle sager har stået på i lang tid, og der har det været naturligt at videreføre kursen fra tidligere politiske udvalg i KL. Andre sager er eksempler på den nye sammentænkning af kultur, erhverv og planområdet, hvor der skal laves helt ny politik.

Det går udvalget i gang med på kulturområdet

På kultur- og fritidsområdet vil udvalget arbejde videre med facilitetsområdet. Vores idrætshaller, biblioteker, kulturhuse og så videre skal leve op til borgernes forventning om tilgængelige faciliteter af høj kvalitet.

Men faciliteterne skal både være bæredygtige, de skal udnyttes optimalt, og så skal de penge, vi investerer i mursten, give noget tilbage til borgerne og fællesskabet.

Som det er nu, så er det ikke altid tilfældet, og derfor holder vi fast i dialogen med DBU og Divisionsforeningen om de store facilitetskrav til klubber, når de rykker op i en bedre række. Kravene skævvrider investeringerne og går ud over breddeidrætten. Det må vi kunne gøre smartere.

Erhvervsfremme er punkt ét inden for erhvervsområdet

På erhvervsområdet er der netop vedtaget en politisk aftale om forenkling af erhvervsfremmesystemet, og aftalen er lavet på baggrund af en forståelse mellem KL og regeringen.

KL har fulgt sagen tæt, også i sidste udvalgsperiode, og det nye udvalg har nu til opgave at følge sagen til dørs og sikre en god implementering af aftalen, hvor kommunerne spiller en nøglerolle, og hvor virksomhederne kommer i fokus. Det ser vi frem til. 

Moderniseret planlov udmøntes og evalueres

På planlovsområdet har KL haft stor succes med at få skabt et større lokalt råderum i forhold til udvikling af byer, kystområder med videre.

Moderniseringen af planloven er nu ved at blive udmøntet, og vi er i fuld gang med at implementere de nye muligheder i kommunerne.

Vi vil fortsat følge området tæt, ikke mindst i forbindelse med den planlagte evaluering af loven i 2020.

Fokus på udvikling af landdistrikter

Koblingen af planområdet med erhverv, turisme, kultur og fritid er et solidt fundament for, at vi som udvalg kan fokusere på landdistrikterne og landsbyernes udvikling. 

Det er en sag, der vil få mere fokus, dels på grund af udvalgets sammensætning af fagområder, og dels fordi Udvalget for Levedygtige Landsbyer netop har afleveret 26 anbefalinger til erhvervsministeren, som kan løfte bosætning og erhvervsudvikling i landsbyer og landdistrikter.

Et løft, som vi i KL gerne vil medvirke til at understøtte.

Det bliver fire spændende år med store arbejdsopgaver, som vi i udvalget glæder os til at give os i kast med. 

***Dette indlæg blev bragt på Altinget.dk den 20/6 2018.

YDERLIGERE MATERIALE