20. juni 2018

Præsentationsrunde på Altinget.dk: Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalget

Altinget bringer inden sommerferien en præsentationsrunde af KL's udvalg, hvor retningen for de næste fire år skitseres. I dag Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalget.

Skrevet af: Thomas Kastrup-Larsen, formand for KL's Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg.

Vi ved, at god velfærd, vækst og balance i hele Danmark forudsætter et velfungerende arbejdsmarked og en velfungerende effektiv offentlig sektor – og her har kommunerne en afgørende rolle.

Det går rigtig godt i Danmark. Alle dele af Danmark oplever nu, at der er gang i jobvæksten – beskæftigelsen steg sidste år i 93 ud af 98 kommuner.

Og vi oplever omsider et fald i antal borgere på offentlig forsørgelse. Der er færre på kontanthjælp, færre ender på førtidspension, og langt flere flygtninge er blevet en aktiv del af arbejdsstyrken.

Den offentlige sektor skal løbende moderniseres og effektivisere, så vi også i fremtiden – blandt andet med den demografiske udvikling in mente – kan levere god velfærd til alle borgere.

Der er brug for alle i arbejdsstyrken

Vi skal fortsat have stort fokus på at sikre et tilstrækkeligt arbejdsudbud, som sørger for, at virksomhederne har kvalificeret arbejdskraft og et samtidigt fokus på, at flere ledige i Danmark får glæde af den stigende beskæftigelse. Derfor er intentionen med reformen af førtidspensionen den helt rigtige.

Vi skal lykkes endnu bedre med den fælles ambition om, at flere bliver en del af arbejdsfællesskabet, at færre ender på langvarig offentlig forsørgelse.

Samtidig skal vi bygge videre på de senere års indsats, som har betydet, at flere nyankomne flygtninge er kommet i arbejde. Næste skridt bliver styrket fokus på de indvandrere, som har været i landet i længere tid.

Det er vigtigt, at også de bliver mødt med en forventning om at være jobparate. Og for de unge indvandrere skal vi have større fokus på, at de kommer ind i uddannelsessystemet, så de får en varig tilknytning til arbejdsmarkedet – der er brug for dem.

I en tid med fuld tryk på væksten i samfundet, skal vi have alle med, som kan og vil bidrage. Det er en stor, men vigtig opgave, som vi i Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalget kommer til at have et stærkt fokus på de kommende fire år.

Teknologi kan bidrage til bedre borgerservice

Et andet område, der kommer til at fylde meget i udvalget de næste fire år, er digitalisering og ny teknologi. Det er en udvikling, som går forrygende stærkt i disse år, og som stiller store krav til kommunernes håndtering og brug af de muligheder, som følger med.

Der er et meget stort potentiale for konkrete velfærdsforbedringer, når nye teknologier udvikles. Her kan samarbejde mellem offentlig og privat give store gevinster. Den udvikling skal vi sørge for at understøtte.

Ny teknologi giver mulighed for at levere en bedre service til borgerne, når de hjemme fra computeren kan klare kontakten til kommunen.

Samtidig stiller udviklingen meget store krav til kommunernes håndtering af data. Ikke mindst i lyset af den nye databeskyttelsesforordning, som blev indført i maj.

Vi skal passe på borgernes data

Der skal være tillid til kommunernes håndtering af data og ny teknologi. Det er helt afgørende. Derfor skal vi både passe på borgerens data, men samtidig også sørge for at stille de etiske spørgsmål, når vi tager ny teknologi i brug.

Hvis vi kun ser på potentialet for velfærdsforbedring, så risikerer vi at stirre os blinde på de modhager, som altid vil være en del af pakken, når ny teknologi introduceres. Det må vi ikke risikere. 

Den teknologisk udvikling går så stærkt, at jeg er sikker på, at når vi nærmer os næste kommunalvalg, så kan vi allerede se, at vi er kommet længere. Jeg håber blandt andet, at vi er begyndt i højere grad at give borgerne større indsigt i kommunernes arbejde med de data, borgerne overlader i kommunernes varetægt.

Det bliver en stor opgave for Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalget at følge og understøtte den udvikling.


** Indlægget blev bragt på Altinget.dk den 20/6 2018.

 

YDERLIGERE MATERIALE