14. juni 2018

Præcisering af planlovens regler for planlægning tæt på produktionserhverv

Planlovens regler for planlægning tæt på produktionserhverv er blevet præciseret. Det er nu fastslået, at kommunerne har ganske få skal-opgaver på området

Sagen

I forbindelse med DUT-forhandlingerne om ændring af planloven er KL og Erhvervsstyrelsen blevet enige om en præcisering af reglerne for planlægning tæt på produktionserhverv.

Det er blandt andet slået fast at:

  • Det er ikke et krav, at kommunerne udpeger erhvervsområder forbeholdt produktionserhverv samt transport og logistikvirksomheder i kommuneplanen,
  • Kommunerne kan (men skal ikke) i kommuneplanen udlægge et konsekvensområde omkring evt. udpegede erhvervsområder,
  • Kommunerne kan lægge eksisterende data til grund for kommune- og lokalplanlægningen tæt på produktionsvirksomheder,
  • Kommunerne kan (men skal ikke) gå i dialog med virksomhederne om deres evt. behov for udviklingsrum ifm. en kommunal planlægning,
  • Kommunerne har ingen særskilt forpligtelse i forhold til virksomheder af national interesse. Der er således fx intet krav om, at kommunen udlægger en konsekvenszone rundt om virksomheder eller havne af national interesse.

Hvis du vil vide mere

Den fulde aftale kan læses i vedhæftede PDF.

 

  • PDF

    Forståelsespapir Produktionserhverv

 

Kontaktperson i KL

Berit Mathiesen, Chefkonsulent, e-mail: bem@kl.dk