19. juni 2018

Pilotprojekter skal afprøve ny teknologi i kommunerne

Udvikling af ny teknologi på velfærdsområderne kan gøre en stor positiv forskel for mange borgere, men indeholder også en række dilemmaer. Gennem ni pilotprojekter vil KL nu, sammen med en række kommuner og interessenter, afprøve potentialet i forskellige nye teknologier på tværs af de kommunale områder.

Hvordan kan kunstig intelligens bidrage til at borgerne får de hjælpemidler, der virker bedst? Hvad kan førerløse biler betyde for den kommunale service i hverdagen? Og hvilken forskel kan det gøre for en succesfuld integration, at nytilkomne flygtninge gennem VR-teknologi kan tage på besøg på en typisk dansk arbejdsplads, eller besøge den lokale skole?

Det er nogle af de spørgsmål, der måske bliver besvaret når KL, i samarbejde med en række kommuner, sætter fokus på de muligheder og udfordringer der opstår, når ny teknologi for alvor kan tages i brug i den borgernære velfærd.

Sikre laboratorier

"Det er jo en udvikling, som går rasende stærkt. Det tror jeg, alle kommunalt ansatte kan genkende. Både digitalt, men også i form af forskellige hjælpemidler, som man fx har set i hjemmeplejen, hvor meget ny velfærdsteknologi er kommet til gennem de senere år. Hvis vi skal sikre, at vi udnytter de nye muligheder bedst muligt, og gør os de sunde etiske overvejelser, så er der brug for, at vi etablerer nogle "laboratorier", hvor vi i sikre rammer kan drage de nødvendige erfaringer. Det er dét, KL vil gennem de ni nye pilotprojekter, siger formand for KL's Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg Thomas Kastrup-Larsen.

Pilotprojekterne spænder over brug af Virtual Reality i integrationsindsatsen, og som led i unges uddannelsesvalg, til en undersøgelse af, hvordan man bedst muligt understøtter børns teknologiforståelse. Pilotprojekterne udføres i perioden 2018-2020 og skal være med til at give kommunerne nogle input til, hvordan forskellige nye teknologier kan tages i brug.

Tunge etiske overvejelser

De ni projekter er et led i KL's initiativ "Kommunernes Teknologispring," som skal kortlægge og afprøve nogle af de nye teknologier, som allerede nu flere steder i det små er ved at blive taget i brug. Første del af initiativet var en større kortlægning, hvor potentialerne i en række nye teknologier blev beskrevet. Nu er tiden så kommet til at prøve nogle af teknologierne af sammen med kommunerne. En vigtig del af initiativet handler om, hvordan kommunalpolitikere tager stilling til de dilemmaer, som opstår, når man tager ny teknologi i brug.

"Det har hele tiden været vigtigt for KL, at det ikke bare bliver en omfavnelse af de mange muligheder teknologi kan give os. Rigtig meget kan efterhånden lade sig gøre, så spørgsmålet er ikke længere hvad man kan, men hvad man vil. Vi skal gøre os nogle meget tunge etiske overvejelser om, hvilke teknologier vi fx vil lukke ind i børnehaven. Jeg håber, at det her initiativ kan være med til at hjælpe den debat i gang i kommunalbestyrelserne," siger Thomas Kastrup-Larsen.

KL har afsat i alt 6,8 millioner kroner over to år til projekterne, der skal analysere, afprøve og formidle i samarbejder med en række kommuner og relevante teknolgier.

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    Kommunernes Teknologiske Fremtid (fuld version)

  • PDF

    Kommunernes Teknologiske Fremtid (kort version)

  • LINK

    Kommunernes teknologispring