13. juni 2018

Nyt idékatalog giver inspiration til ydelsesområdet

Ydelsesområdet er i forandring. Derfor har et ekspertpanel identificeret en række udfordringer samt forslag til mulige løsninger i idékataloget.

Ydelsesområdet er under forandring

Ydelsesområdet i kommunerne er under forandring. Forandringerne får betydning for både kerneopgaven på ydelsesområdet og organiseringen af arbejdet.

Der er nye automatiserede fagsystemer på vej, der skal implementeres. Desuden er der et øget politisk fokus på fejludbetalinger. Det betyder, at kontrolarbejdet fremover indgår i den løbende sagsbehandling og derfor vil involvere flere medarbejdergrupper. Endelig kommer der nye arbejdsredskaber og -metoder til, ligesom kommunerne skal samarbejde med Den Fælles Dataenhed.

Forandringerne som nævnt ovenfor får betydning for kerneopgaven og arbejdsgangene på området. Derfor har projektet ’Hvordan ser kerneopgaven ud på ydelsesområdet i fremtiden?' under Fremfærd Borger udarbejdet et idékatalog. Idékataloget beskriver en række udfordringer på ydelsesområdet, som følger med fx øget automatisering og kompleks lovgivning.

Der bydes desuden ind med løsningsforslag som medarbejdere, ledere og organisationer kan anvende som inspiration til at løse udfordringerne, fx kompetenceudvikling af ydelsesmedarbejderne, samt bud på tættere samarbejde mellem fagforvaltninger i kommunerne.

Se hele idékataloget her

Ekspertpanelet har identificeret væsentlige udfordringer

Et ekspertpanel har været tilknyttet projektet, og de er sammen kommet frem til fire hovedudfordringer, som ydelsesområdet står overfor. Ekspertpanelet består af udvalgte kommunale chefer, udvalgte sagsbehandlere på ydelsesområdet, repræsentanter fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), Ankestyrelsen, Udbetaling Danmark og KOMBIT.

De fire hovedudfordringer er:

  1. Kompliceret regelsæt og borgernes retssikkerhed.
  2. Ændrede krav til medarbejderkompetencer.
  3. Manglende understøttelse i it-systemer.
  4. Brug for mere samarbejde på tværs af siloer.

Ekspertpanelet har desuden identificeret en række løsningsforslag på de forskellige udfordringer. Nogle af løsningsforslagene, fx tættere samarbejde mellem fagforvaltninger, vil være op til den enkelte kommune at løfte. En række af de øvrige løsningsforslag kræver samarbejde mellem flere myndigheder, fx omkring koordinering og timing for offentliggørelse af vejledninger i forbindelse med ny lovgivning.

Idékataloget kan frit anvendes til initiativer på ydelsesområdet af alle, som har interesse i det.