19. juni 2018

Nyt fokus for rammeaftale 2019-2020: Vi skal udvikle en "relevant og aktuel tilbudsvifte af høj kvalitet"

KKR Hovedstaden kan med rammeaftalen vælge at samarbejde om et eller flere fokusområder. KKR Hovedstaden vil med den kommende rammeaftale arbejde sammen om at udvikle en relevant og aktuel tilbudsvifte af høj kvalitet på det højt specialiserede område.

Formålet med fokusområdet er at få kvalitet og økonomi til at gå hånd i hånd ved at understøtte videreudviklingen af en relevant og aktuel tilbudsvifte af høj kvalitet, som i højere grad end i dag imødekommer kommunernes efterspørgsel. 

Der skal bl.a. kigges på nye fremtidige styringsmuligheder, hvordan der kan skabes incitamenter for kommunerne til at oprette højt specialiserede tilbud og matrikelløse højt specialiserede tilbud. Det kan fx ske som mellemkommunale samarbejdsprojekter. 

Første skridt bliver en analyse af tilbudsviftens udvikling efter kommunalreformen. En sådan analyse kan fx forsøge at besvare spørgsmål som:

  • Tilbudsviften: Oprettede og nedlagte højt specialiserede tilbud i hovedstadsregionen – kommunale, regionale, selvejende og private tilbud
  • Behovsvurdering: Imødekommes borgernes behov med de tilbud, der er i hovedstadsregionen? Fx en behovsvurdering udarbejdet på baggrund af visitatorernes vurdering af borgernes behov
  • Incitamentsfuld økonomimodel: Med udgangspunkt i analysen skal der skabes en økonomimodel, hvor der indgår incitamenter for oprettelse af højt specialiserede tilbud. 

På baggrund af et solidt analysegrundlag vil det være muligt at komme med anbefalinger på området herunder for oprettelse/udvikling/nedlæggelse af tilbud.